Skip to main content
Icon Contact

ผลิตภัณฑ์และระบบที่ครอบคลุมทุกกระบวนการ

แค่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ motan คุณก็สามารถอุ่นใจได้ตลอดสายการผลิต เรามีผลิตภัณฑ์และโซลูชันระบบสำหรับการจัดการวัตถุดิบทั้งหมดของคุณ เริ่มตั้งแต่การจัดเก็บ การตกผลึกและการอบแห้ง การผสมและการกำหนดปริมาณ ไปจนถึงการลำเลียง ตลอดจนการจัดการและการควบคุม ผลิตภัณฑ์และระบบที่ทำงานร่วมกันได้มีโครงสร้างแบบแยกหน่วยและสามารถนำมาเชื่อมต่อกันได้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานของคุณ

GRAVICOLOR 310/610 การให้ยาและการผสม GRAVICOLOR 310/610 ป้อนเม็ดพลาสติกได้ยืดหยุ่นกว่าและเชื่อถือได้มากกว่า GRAVICOLOR 110 med การให้ยาและการผสม GRAVICOLOR 110 med โซลูชันที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ FDA สำหรับการป้อนและผสมเม็ดพลาสติกในอุตสาหกรรมการแพทย์และเภสัชกรรม GRAVICOLOR 110 การให้ยาและการผสม GRAVICOLOR 110 ป้อนเม็ดพลาสติกได้ยืดหยุ่นกว่าและเชื่อถือได้มากกว่า MINIBLEND V การให้ยาและการผสม MINIBLEND V ให้ความแม่นยำสูงเมื่อต้องการเติมในปริมาณน้อยๆ  MINICOLOR V การให้ยาและการผสม MINICOLOR V ให้ความแม่นยำสูงเมื่อต้องการเติมในปริมาณน้อยๆ  MINICOLOR G การให้ยาและการผสม MINICOLOR G ให้ความแม่นยำสูงมาก เมื่อต้องการเติมในปริมาณต่างๆ  MINICOLOR SG V การให้ยาและการผสม MINICOLOR SG V ความถูกต้องแม่นยำสูงสุดในการป้อนและการทำซ้ำ SPECTROFLEX V การให้ยาและการผสม SPECTROFLEX V เปลี่ยนวัตถุดิบได้รวดเร็วและง่ายดาย SPECTROFLEX G การให้ยาและการผสม SPECTROFLEX G เปลี่ยนวัตถุดิบได้รวดเร็วและง่ายดาย SPECTROPLUS การให้ยาและการผสม SPECTROPLUS ผสมวัตถุดิบได้สัดส่วนถูกต้องแม่นยำ ในการเติมแบบต่อเนื่อง GRAVICOLOR การให้ยาและการผสม GRAVICOLOR ทางเลือกที่ฉลาดสำหรับการเติมเม็ดพลาสติก SPECTROCOLOR V การให้ยาและการผสม SPECTROCOLOR V เพื่อให้ได้การเติมผสมที่แม่นยำและต่อเนื่อง ชุดผสมเม็ดพลาสติก บรรจุ 2 ลิตร การให้ยาและการผสม ชุดผสมเม็ดพลาสติก บรรจุ 2 ลิตร เพื่อทำการผสมเม็ดพลาสติกหลายชนิดให้เข้ากัน LUXOR HD การอบแห้ง LUXOR HD ถังอบเม็ดพลาสติกแบบลมร้อนราคาย่อมเยา LUXOR CA S (0.75-5l) การอบแห้ง LUXOR CA S (0.75-5l) ประสิทธิภาพดี ลงทุนน้อย เหมาะกับการอบเม็ดพลาสติกปริมาณน้อย LUXOR CA S (8-60l) การอบแห้ง LUXOR CA S (8-60l) ประสิทธิภาพดี ลงทุนน้อย เหมาะกับการอบเม็ดพลาสติกปริมาณปานกลาง LUXOR CA A (8-60l) การอบแห้ง LUXOR CA A (8-60l) ประสิทธิภาพดี ลงทุนน้อย เหมาะกับการอบเม็ดพลาสติกปริมาณปานกลาง เครื่องอบแห้ง LUXOR SG พร้อมกรวยอบแห้ง BIN SG การอบแห้ง เครื่องอบแห้ง LUXOR SG พร้อมกรวยอบแห้ง BIN SG การอบแห้งที่เชื่อถือได้ ทั่วถึง และประหยัดพลังงาน LUXOR S การอบแห้ง LUXOR S สามารถใช้งานได้หลากหลาย LUXOR EM A การอบแห้ง LUXOR EM A นวัตกรรมของเครื่องอบเม็ดพลาสติกแบบใช้ลมแห้งดูดความชื้นขนาดเล็ก เคลื่อนที่ได้ง่าน ประสิทิภาพสูง LUXOR A การอบแห้ง LUXOR A คำตอบของการอบเม็ดพลาสติกที่คุณต้องการ Moisture Minder™ by motan การอบแห้ง Moisture Minder™ by motan แสดงภาพรวมความชื้นตกค้างอย่างต่อเนื่อง METRO SG HES ชุดลำเลียงวัถุดิบ METRO SG HES นวัตกรรมชุดดูดเม็ดพลาสติกราคาย่อมเยา METRO SG HOS ชุดลำเลียงวัถุดิบ METRO SG HOS ตอบโจทย์การแก้ปัญหาการลำเลียงเม็ดพลาสติกได้ตามต้องการ METROVAC SG ชุดลำเลียงวัถุดิบ METROVAC SG โซลูชันขนาดกะทัดรัดที่ยืดหยุ่นและประหยัดสำหรับโรงงานลำเลียงขนาดเล็ก METRO G ชุดลำเลียงวัถุดิบ METRO G การผสมผสานที่ลงตัว METRO G/F/R ชุดลำเลียงวัถุดิบ METRO G/F/R ชุดดูดเม็ดพลาสติก ,เศษพลาสติกและเศษบดพลาสติก METRO G/F/R สามารถใช้งานได้คลอบคลุมวัตถุดิบที่ใช้กันทั่วไป METRO G med ชุดลำเลียงวัถุดิบ METRO G med โซลูชันที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ FDA สำหรับการลำเลียงเม็ดพลาสติก METROFLOW ชุดลำเลียงวัถุดิบ METROFLOW ตอบโจทย์การลำเลียงเม็ดพลาสติกที่แม่นยำ การป้อนวัตถุดิบเม็ดพลาสติกแบบระบบรวม ชุดลำเลียงวัถุดิบ การป้อนวัตถุดิบเม็ดพลาสติกแบบระบบรวม ระบบป้อนวัตถุดิบเม็ดพลาสติกแบบรวมมีประโยชน์ในเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมาก METROLINK ชุดลำเลียงวัถุดิบ METROLINK ระบบเลือกเม็ดพลาสติกแบบอัตโนมัติ METROCONNECT ชุดลำเลียงวัถุดิบ METROCONNECT ใช้เม็ดพลาสติกได้ถูกต้องและสามารถเปลี่ยนได้รวดเร็ว METRO P ชุดลำเลียงวัถุดิบ METRO P ระบบและชุดลำเลียงวัตถุดิบพลาสติกชนิดผง เครื่องคัดแยกโลหะในเม็ดพลาสติก ชุดลำเลียงวัถุดิบ เครื่องคัดแยกโลหะในเม็ดพลาสติก เครื่องคัดแยกโลหะ สามารถแยกเศษโลหะขณะที่มีการลำเลียงเม็ดพลาสติกได้ทันที CONTROLnet ชุดควบคุมระบบการจัดการวัตถุดิบ CONTROLnet เชื่อมต่อได้ทันที กล่องบำรุงรักษาจากระยะไกล ชุดควบคุมระบบการจัดการวัตถุดิบ กล่องบำรุงรักษาจากระยะไกล โซลูชันที่เรียบง่ายและปลอดภัยสำหรับการบำรุงรักษาผ่านช่องทางดิจิทัล ALARMcollector ชุดควบคุมระบบการจัดการวัตถุดิบ ALARMcollector ดูการแจ้งเตือนทั้งหมด ได้ทุกที่ ทุกเวลา METROnet SG ชุดควบคุมระบบการจัดการวัตถุดิบ METROnet SG โปรแกรมการควบคุมระบบลำเลียงเม็ดพลาสติก ที่บรรจุเม็ดพลาสติก ชุดเก็บรักษาวัตถุดิบ ที่บรรจุเม็ดพลาสติก ใช้งานง่ายและสามารถไปสู่การจัดการเก็บวัตถุดิบขั้นสูง ถังบรรจุเม็ดพลาสติกแบบป้องกันความชื้น ชุดเก็บรักษาวัตถุดิบ ถังบรรจุเม็ดพลาสติกแบบป้องกันความชื้น ป้องกันความชื้นจากภายนอกเข้าสู่เม็ดพลาสติก