Skip to main content
Icon Contact

ลูกค้ามีความหลากหลายเชกเช่นเดียวกับทางวิศวกรของทางโมตัน

โมตันนำเสนอทางออกสำหรับ กระบวนการผลิตพลาสติกมีความซับซ้อนและต้องใช้เทคนิคขั้นสูง อาทิ การลำเลียงวัตถุดิบผงที่ไหลตัวยาก หรือระบบประหยัดพลังงานสำหรับเม็ดพลาสติกวิศวกรรม ETA plus® ที่ลูกค้าพัฒนามาเพื่อใช้งานโดยเฉพาะ

 

 

การสนับสนุนระบบที่มีความซับซ้อน

โมตัน ทำการพัฒนา ออกแบบและสร้างนวัตกรรมสำหรับระบบของลูกค้า เรามีศูนย์เทคโนโลยี ที่เยอรมัน อเมริกา จีน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ สำหรับการให้บริการตอบโจทย์ได้แม่นยำตามความต้องการ

เมื่อคุณมีความต้องการการออกแบบกระบวนการผลิต หรือ ขยายกระบวนการผลิต สามารถส่งอีเมล์มาที่: info@motan-nospam.com