Skip to main content
Icon Contact
SPECTROPLUS
เติมปริมาตร | เติมชั่งน้ำหนัก

SPECTROPLUS

SPECTROPLUS เป็นชุดเติมผสมวัตถุดิบเม็ดพลาสติกทั้งแบบเติมปริมาตรและเติมแบบชั่งน้ำหนัก เป็นการป้อนวัตุดิบต่อเนื่อง สามารถใช้กับเม็ดพลาสติก เศษพลาสติกและสารเติมแต่งชนิดผงหรือของเหลว

โมตันได้ออกแบบ SPECTROPLUS ให้ถอดประกอบได้เป็นแบบตั้งบนแท่นล้อมรอบด้วยส่วนเติมผสมวัตถุดิบได้มากถึง 8 ชนิด อีกทั้งยังสามารถเลือกได้ว่าแต่ละวัตถุดิบต้องการเติมผสมแบบเติมปริมาตรหรือเติมแบบชั่งน้ำหนัก เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

SPECTROPLUS: สามารถใช้งานได้หลากหลาย
สามารถใช้งานได้หลากหลาย เติมได้ทั้งแบบเติมปริมาตรและเติมแบบชั่งน้ำหนัก อ่าน ต่อ
SPECTROPLUS: ติดตั้งและถอดประกอบได้ง่าย
ติดตั้งและถอดประกอบได้ง่าย ออกแบบมาให้ทำงานง่ายประหยัดพื้นที่และติดตั้งรวดเร็ว อ่าน ต่อ
SPECTROPLUS: ออกแบบได้ตรงตามความต้องการใช้งาน
ออกแบบได้ตรงตามความต้องการใช้งาน และยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนไป อ่าน ต่อ
SPECTROPLUS: ระบบการชั่งน้ำหนักแบบดิจิตัล
ระบบการชั่งน้ำหนักแบบดิจิตัล ให้ความถูกต้อง แม่นยำและฉลาด อ่าน ต่อ
SPECTROPLUS: มอเตอร์ระบบแคนบัส ใหม่
มอเตอร์ระบบแคนบัส ใหม่ ประสิทธิภาพสูง อ่าน ต่อ
SPECTROPLUS: ใช้ในการผลิตเครื่องรีดสกรูและทำคอมปาว์น
ใช้ในการผลิตเครื่องรีดสกรูและทำคอมปาว์น ความสมบูรณ์แบบในการเติมวัตถุดิบเข้าเครื่องรีดสกรู อ่าน ต่อ
SPECTROPLUS: สกรูเติมวัตถุดิบเปลี่ยนได้ง่าย
สกรูเติมวัตถุดิบเปลี่ยนได้ง่าย สามารถเปลี่ยรสกรูได้ง่ายประหยัดเวลา อ่าน ต่อ
SPECTROPLUS: ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม
ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม สามารถบำรุงรักษาง่าย อ่าน ต่อ
SPECTROPLUS: ทำความสะอาดง่าย
ทำความสะอาดง่าย ถอดใบกวนได้ง่าย อ่าน ต่อ
SPECTROPLUS: สามารถเติมของเหลวได้
สามารถเติมของเหลวได้ มีความแม่นยำสูง อ่าน ต่อ
SPECTROPLUS: โปรแกรมควบคุมSPECTROnet
โปรแกรมควบคุมSPECTROnet การใช้งานง่าย อ่าน ต่อ
ภาพรวมของข้อดีทั้งหมด
สามารถใช้งานได้หลากหลาย
ติดตั้งและถอดประกอบได้ง่าย
ออกแบบได้ตรงตามความต้องการใช้งาน
ระบบการชั่งน้ำหนักแบบดิจิตัล
มอเตอร์ระบบแคนบัส ใหม่
ใช้ในการผลิตเครื่องรีดสกรูและทำคอมปาว์น
สกรูเติมวัตถุดิบเปลี่ยนได้ง่าย
ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม
ทำความสะอาดง่าย
สามารถเติมของเหลวได้
โปรแกรมควบคุมSPECTROnet
  • ×
×

เติมปริมาตร | เติมชั่งน้ำหนัก

SPECTROPLUS

สามารถใช้งานได้หลากหลาย

เติมได้ทั้งแบบเติมปริมาตรและเติมแบบชั่งน้ำหนัก

โมตันได้ออกแบบ SPECTROPLUS ให้ถอดประกอบได้เป็นแบบตั้งบนแท่นล้อมรอบด้วยส่วนเติมผสมวัตถุดิบได้มากถึง 8 ชนิด อีกทั้งยังสามารถเลือกได้ว่าแต่ละวัตถุดิบต้องการเติมผสมแบบเติมปริมาตรหรือเติมแบบชั่งน้ำหนัก เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

×

เติมปริมาตร | เติมชั่งน้ำหนัก

SPECTROPLUS

ติดตั้งและถอดประกอบได้ง่าย

ออกแบบมาให้ทำงานง่ายประหยัดพื้นที่และติดตั้งรวดเร็ว

โมตันทำการออกแบบ SPECTROPLUS ให้ส่วนเติมวัตถุดิบมีขนาดไม่เทอะทะ เพื่อการนำไปใช้ในงานที่มีพื้นที่จำกัด

ส่วนเติมวัตถุดิบสามารถออกแบบการใช้เติมแบบสกรูเดี่ยวและสกรูคู่ ซึ่งสามารถเลือกเปลี่ยนขนาดสกรูได้ง่าย

×

เติมปริมาตร | เติมชั่งน้ำหนัก

SPECTROPLUS

ออกแบบได้ตรงตามความต้องการใช้งาน

และยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนไป

โมตันทำการออกแบบ SPECTROPLUS ให้ส่วนที่เชื่อมต่อกับเครื่องจักรการผลิตลงตัวกับการเติมผสมมากที่สุด แต่ยังคงการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อน

×

เติมปริมาตร | เติมชั่งน้ำหนัก

SPECTROPLUS

ระบบการชั่งน้ำหนักแบบดิจิตัล

ให้ความถูกต้อง แม่นยำและฉลาด

โมตันทำการออกแบบ SPECTROPLUS ให้ส่วนการชั่งน้ำหนักแบบดิจิตัลมีความละเอียดสูง ส่งสัญญาณผ่านไปที่ส่วนควบคุมแบบแคนบัส ซึ่งมีการสูญเสียสัญญาณไปน้อยมากเมื่อเทียบกับตัวชั่งน้ำหนักแบบอนาล็อก

ข้อดีของการชั่งน้ำหนักแบบดิจิตัล:

  • ง่ายต่อการติดตั้งและสอบเทียบ
  • การบำรุงรักษาต่ำ ทนทานต่อการใช้งาน
  • การสูญเสียสัญญาณแทบจะไม่มี
  • มีการรบกวนสัญญาณจากภายนอกได้ยาก

ทำการวีดค่าและกรองสัญญาณใช้เวลาน้อย

×

เติมปริมาตร | เติมชั่งน้ำหนัก

SPECTROPLUS

มอเตอร์ระบบแคนบัส ใหม่

ประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์ระบบแคนบัส ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ล่าสุดไม่ต้องมีการปรับค่าแรงดันไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลล์ ไม่มีแปรงถ่าน จึงทำให้การบำรุงรักษาต่ำ

×

เติมปริมาตร | เติมชั่งน้ำหนัก

SPECTROPLUS

ใช้ในการผลิตเครื่องรีดสกรูและทำคอมปาว์น

ความสมบูรณ์แบบในการเติมวัตถุดิบเข้าเครื่องรีดสกรู

โมตันได้ออกแบบให้สามารถเติมวัตถุดิบแบบเติมรอและแบบค่อยๆเติมได้ อีกทั้งสามารถเติมวัตถุดิบด้าข้างของเครื่องรีดสกรูได้

×

เติมปริมาตร | เติมชั่งน้ำหนัก

SPECTROPLUS

สกรูเติมวัตถุดิบเปลี่ยนได้ง่าย

สามารถเปลี่ยรสกรูได้ง่ายประหยัดเวลา

สกรูเติมวัตถุดิบสามารถถอดเปลี่ยนได้ มีหลายแบบทั้งแบบมีแกนกลางกับไม่มีแกนกลาง ทั้งแบบสกรูเดี่ยวและสกรูคู่ การถอดประกอบบง่าย ประหยัดเวลา

×

เติมปริมาตร | เติมชั่งน้ำหนัก

SPECTROPLUS

ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม

สามารถบำรุงรักษาง่าย

โมตันได้ออกแบบ SPECTROPLUS ให้ถอดประกอบ ง่ายต่อการบำรุงรักษา และสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมส่วนเติมวัตถุดิบโดยการเปลี่ยนขนาดของสกรู ที่ง่ายและรวดเร็ว.

×

เติมปริมาตร | เติมชั่งน้ำหนัก

SPECTROPLUS

ทำความสะอาดง่าย

ถอดใบกวนได้ง่าย

โมตันได้ทำการออกแบบให้ถอดประกอบใบกวนได้ง่ายเพื่อทำความสะอาดมเอมีการเปลี่ยนวัตถุดิบ ประหยัดเวลา

×

เติมปริมาตร | เติมชั่งน้ำหนัก

SPECTROPLUS

สามารถเติมของเหลวได้

มีความแม่นยำสูง

มีการเพิ่มเติมส่วนเติมของเหลวโดยใช้ปั้มไดอะแฟรมและไม่มีส่วนปนเปื้อนของเหลงที่ป้อน

×

เติมปริมาตร | เติมชั่งน้ำหนัก

SPECTROPLUS

โปรแกรมควบคุมSPECTROnet

การใช้งานง่าย

โปรแกรม SPECTROnet สามารถควบคุมได้ทั้งการเติมแบบปริมาตรและการเติมแบบชั่งน้ำหนัก มีการพัฒนาโปรแกรมให้เหมาะสมกับส่วนต่อขยายเพิ่มเติมได้ง่าย โดยใช้ระบบแคนบัส เพื่อให้ผลลัพธ์การเติมถูกต้องแม่นยำที่สุด

ติดต่อ

ค้นหาผู้ติดต่อที่เหมาะสม

เลือกประเทศที่เหมาะสม และหากจำเป็น ให้ป้อนรหัสไปรษณีย์ของคุณ เราจะให้ตัวเลือกการติดต่อแก่คุณทันที