Skip to main content
Icon Contact

ใช้โมตัน สำหรับงานติดตั้ง

งานจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากากรติดตั้งและทดสอบระบบเรียบร้อย คุณไม่ต้องกังวลในการสะดุดกระบวนการผลิต หลังจากนั้นทางโมตันจะทำการอบรมการใช้งานเครื่องจักรแก่พนักงานของลูกค้าจนสามารถทำงานได้

 

 

งานติดตั้งของโมตันให้ความมั่นใจว่าท่านสามารถเริ่มกระบวนการผลิตได้แน่นอน

หากลูกค้ามีการขยายกำลังการผลิตหรือมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ทางโมตันมีทีมบริหารโครงการพร้อมวิศวกรเพื่อช่วยให้คำปรึกษางานติดตั้ง ออกแบบกระบวนการผลิตให้เหมาะสม รับประกันผลงานให้ทำการผลิตโดยไร้กังวล

โมตันทำการเริ่มติดตั้งโดยคาดการให้ลูกค้าล่วงหน้า อาทิ การประหยัดพลังงาน
โมตันทำการออกแบบจากพื้นฐานองค์ความรู้ เพื่อลดการใช้พลังงานส้นเปลือง เพื่อให้กระบวนการผลิตสามารถใช้งานได้อย่าง

 

 

ถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับงานติดตั้งของโมตัน เราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนท่านโปรดติดต่อสำนักงานสาขาพื้นที่นั้น ดังระบุในเว้ปไซต์ หรือ ส่งอีเมล์มาที่: info@motan-nospam.com