Skip to main content
Icon Contact

นโยบายการประมวลผลข้อมูลสำหรับเว็บไซต์นี้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) มาตรา 13 ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(ฉบับ: GDPR 2.1 พฤษภาคม 2024)

บริษัท motan holding gmbh เป็นผู้รับผิดชอบต่อเว็บไซต์นี้ และในฐานะผู้ให้บริการออนไลน์ เราต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่ท่านจะเริ่มเยี่ยมชมเว็บไซต์ถึงประเภท ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง โปร่งใส เข้าใจได้ และเข้าถึงได้ง่าย โดยใช้ภาษาที่ชัดเจนและเรียบง่าย โดยท่านต้องสามารถเข้าถึงเนื้อหานี้ได้ตลอดเวลาขณะที่กำลังอ่าน

เราให้ความสำคัญสูงสุดกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของท่านและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายระดับประเทศที่บังคับใช้ในขณะนั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงให้ท่านเห็นถึงวิธีที่เราใช้ในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวิธีที่ท่านสามารถใช้ในการติดต่อเรา:

 

motan holding gmbh                      

Stromeyersdorfstr. 12                                             

78467 Konstanz

Germany

โทร: +49 7562 760

อีเมล: info@motan.com

ประธานบริษัท: Sandra Füllsack

ทะเบียนการค้า: Freiburg หมายเลขทะเบียนการค้า 381128

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา

Sven Lenz

บริษัทคุ้มครองข้อมูลในเยอรมนี – Datenschutzkanzlei Lenz GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 50

87435 Kempten

Germany

 

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลหรือข้อสงสัยอื่นๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูล กรุณาส่งอีเมลมายังที่อยู่อีเมลต่อไปนี้:

 

A. ข้อมูลทั่วไป

เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน เราจึงไม่ระบุความแตกต่างระหว่างเพศ คำเรียกที่เกี่ยวข้องใช้ได้กับทุกเพศอย่างเท่าเทียมกัน ท่านสามารถดูความหมายของคำเรียกที่ใช้ เช่น "ข้อมูลส่วนบุคคล" ได้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) มาตรา 4

เว็บไซต์นี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลพื้นฐาน (เช่น ชื่อและที่อยู่ของลูกค้า)
 • ข้อมูลการใช้งาน (เช่น หน้าของเว็บไซต์ที่มีการเยี่ยมชม) และ
 • ข้อมูลเนื้อหา (เช่น ข้อมูลที่กรอกลงในแบบฟอร์มออนไลน์)
   

B. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลเฉพาะ

เรารับรองว่าเราจะประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ภายในบริษัท และเพื่อให้บริการที่ท่านร้องขอหรือเพื่อจัดเตรียมเนื้อหา
 

พื้นฐานของการประมวลผลข้อมูล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและบนพื้นฐานของกฎหมายดังต่อไปนี้:

- ประมวลผลเพื่อการให้บริการและการดำเนินการตามสัญญาของเรา

GDPR มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ b)

- ประมวลผลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา

GDPR มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ c)

- ความยินยอม

GDPR มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ a) และมาตรา 7

- ประมวลผลเพื่อการปกป้องสิทธิ์โดยชอบของเรา

GDPR มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ f)
 

การถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม

เราต้องการแจ้งให้ทราบว่าเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเรา อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม หากท่านเลือกใช้บริการที่เรานำเสนอทาง "เครื่องมือขอความยินยอมการใช้คุกกี้" ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเรา หากท่านไม่เลือกใช้บริการดังกล่าว จะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการโฮสต์เว็บไซต์อาจเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ เราระบุชื่อผู้ให้บริการโฮสต์เว็บไซต์ไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลนี้

การส่งต่อข้อมูลของท่านไปยังบุคคลที่สามจะอยู่ภายในขอบเขตของข้อกำหนดของกฎหมายเท่านั้น เราส่งต่อข้อมูลของท่านต่อไปยังบุคคลที่สามในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามสัญญาหรือเพื่อผลประโยชน์โดยชอบและเพื่อการดำเนินงานอย่างมีผลกำไรและมีประสิทธิผลของธุรกิจของเรา

หากเราใช้บริการของบริษัทอื่นเพื่อให้บริการของเรา เรามีมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมและมาตรการทางเทคนิคและทางองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับประกันว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

การถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศที่สามหรือองค์กรต่างชาติ

ประเทศที่สามหมายถึงประเทศที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) ไม่มีผลบังคับใช้โดยตรง ซึ่งหมายถึงทุกประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป

เราต้องการแจ้งให้ทราบว่าเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเรา อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศที่สาม หากท่านเลือกใช้บริการที่เรานำเสนอทาง "เครื่องมือขอความยินยอมการใช้คุกกี้" ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเรา หากท่านไม่เลือกใช้บริการดังกล่าว จะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศที่สาม

ในที่นี้ต้องคำนึงถึงมติของคณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยความเพียงพอในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศที่สามหรือองค์กรที่สาม ซึ่งหมายความว่า ประเทศที่สามหรือองค์กรต่างชาตินั้นปลอดภัยและมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เพียงพอ

สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลไปยังสหรัฐอเมริกาจะเป็นไปดังนี้: ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 เป็นต้นไป มติของคณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยความเพียงพอในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศที่สามหรือองค์กรที่สาม (กรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล) ระบุว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่สามที่มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เทียบเท่ากับสหภาพยุโรป มติของคณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยความเพียงพอในการคุ้มครองนี้เป็นพื้นฐานของการถ่ายโอนข้อมูลไปยังองค์กรในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรับรอง

บริการในสหรัฐอเมริกาที่เราใช้ได้รับการรับรองภายใต้กรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยในแต่ละบริการจะมีรายละเอียดอยู่
 

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราปฏิบัติตามหลัก "การลดปริมาณข้อมูล" และ "การหลีกเลี่ยงข้อมูล" ซึ่งหมายความว่า เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นหรือตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น หากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องหรือระยะเวลาที่กำหนดสิ้นสุดลงแล้ว เราจะปิดกั้นหรือลบข้อมูลของท่านตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 

การติดต่อ

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านติดต่อเราทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ทางแบบฟอร์มติดต่อหรืออีเมล) เราจะจัดเก็บข้อมูลที่ท่านให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามคำขอและเพื่อตอบคำถามที่อาจเกิดขึ้นตามมาโดยเฉพาะ

เราจะดำเนินการบนพื้นฐานของกฎหมายดังต่อไปนี้:

 • ประมวลผลเพื่อการให้บริการและการดำเนินการตามสัญญาของเรา

GDPR มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ b)

เราขอแจ้งให้ทราบว่าอีเมลอาจถูกเปิดอ่านหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตและโดยที่ตรวจจับไม่ได้ เราขอแจ้งให้ทราบว่าเราใช้ซอฟต์แวร์กรองอีเมลไม่พึงประสงค์ (ตัวกรองสแปม) ตัวกรองสแปมอาจปฏิเสธอีเมล หากตัวกรองสแปมเข้าใจผิดว่าอีเมลนั้นเป็นอีเมลไม่พึงประสงค์เนื่องจากคุณลักษณะบางประการ
 

สิทธิ์ของท่าน

a) สิทธิ์ในการขอข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของท่านที่เราจัดเก็บไว้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อท่านขอข้อมูล เราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านไว้บ้าง ซึ่งอาจรวมถึงแหล่งที่มาของข้อมูลและผู้รับข้อมูลของท่าน ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

b) สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลของท่านที่เราจัดเก็บไว้ให้ถูกต้อง นอกจากนี้ท่านยังสามารถขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลได้ด้วย เช่น เมื่อท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง

c) สิทธิ์ในการปิดกั้นข้อมูล

ท่านสามารถขอให้ปิดกั้นข้อมูลของท่านได้ด้วย เพื่อรับรองว่าท่านจะสามารถปิดกั้นข้อมูลได้ทุกเมื่อ เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลนี้ไว้ในไฟล์ล็อกเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูล

d) สิทธิ์ในการลบข้อมูล

ท่านสามารถขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เสมอตราบเท่าที่ข้อมูลนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้กำหนดเวลาการเก็บรักษาตามกฎหมาย หากกฎหมายกำหนดเวลาเก็บรักษาข้อมูลไว้ เราจะปิดกั้นข้อมูลของท่านเมื่อท่านร้องขอ หากข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยที่ท่านไม่ต้องร้องขอ

e) สิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านส่งให้เราในรูปแบบที่ท่านสามารถส่งต่อไปให้บุคคลอื่นได้

f) สิทธิ์ในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล

ท่านมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลดังต่อไปนี้

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลที่รับผิดชอบต่อเรา:

 

กรรมาธิการของรัฐด้านการคุ้มครองข้อมูลและเสรีภาพของข้อมูลแห่งรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค ประเทศเยอรมนี

ที่อยู่ไปรษณีย์: Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, Germany

ที่อยู่ของหน่วยงาน: Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart, Germany

โทรศัพท์: +49 711 615541–0

โทรสาร: +49 711 615541–15

อีเมล: poststelle@lfdi.bwl.de

เว็บไซต์: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

 

ท่านสามารถเปิดแบบฟอร์มร้องเรียนได้ทางลิงก์นี้:

www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/online-beschwerde

หมายเหตุ: ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลใดก็ได้ในสหภาพยุโรป

g) สิทธิ์ในการคัดค้าน

หากท่านมีเหตุอันควร ท่านมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านได้ทุกเมื่อตามมาตรา 6 วรรค 1 ข้อ e) และ f) และท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทำโปรไฟล์ตามข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าวได้ด้วย

เมื่อท่านคัดค้าน motan holding gmbh จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป เว้นแต่เราจะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุผลโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ซึ่งสำคัญกว่าผลประโยชน์ สิทธิและเสรีภาพของท่าน หรือการประมวลผลข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย การใช้หรือการปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายของเรา

เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการโฆษณาขายตรง ท่านจะมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาขายตรงได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ท่านยังสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดทำโปรไฟล์ได้ด้วย หากการประมวลผลข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับการโฆษณาขายตรง ในกรณีที่มีการคัดค้าน เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาขายตรงอีกต่อไป ท่านเพียงแค่ต้องส่งอีเมลแจ้งให้เราทราบ

h) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม

ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องมีเหตุผล หากท่านไม่ต้องการให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป การเพิกถอนความยินยอมของท่านจะไม่ทำให้ท่านเสียประโยชน์ใดๆ ท่านเพียงแค่ต้องส่งอีเมลแจ้งให้เราทราบ

ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นก่อนเวลาที่ท่านเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ a)

หากท่านต้องการใช้สิทธิ์ของท่าน กรุณาส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูล
 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางสัญญา ทางเทคนิค และทางองค์กรที่ทันสมัยที่สุดเพื่อรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล และเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่เราประมวลผลจากการปรับเปลี่ยน การสูญหาย การทำลาย หรือการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา

มาตรการรักษาความปลอดภัยคือการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเบราว์เซอร์ของท่านและเซิร์ฟเวอร์ของเราจะมีการเข้ารหัส โดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส SSL 256 บิต (AES 256)
 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการคุ้มครองภายในขอบเขตของข้อกำหนดต่อไปนี้ (ตัดตอนมา):

a)การปกป้องความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราใช้มาตรการต่างๆ ในการควบคุมการเข้าถึงสถานที่จัดเก็บข้อมูล การเข้าถึงระบบข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูล เพื่อปกป้องความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรักษาไว้

b) การปกป้องความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราใช้มาตรการต่างๆ ในการควบคุมการถ่ายโอนข้อมูลและการให้ข้อมูล เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรักษาไว้

c) การปกป้องความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราใช้มาตรการต่างๆ ในการควบคุมการใช้งานและความพร้อมใช้งาน เพื่อปกป้องความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรักษาไว้

เราพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับการพัฒนาของเทคโนโลยี แม้ว่าเราจะใช้มาตรการเหล่านี้แล้ว แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของการถ่ายโอนข้อมูลของท่านมายังเว็บไซต์ของเราได้ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตมีลักษณะทางธรรมชาติที่ไม่ปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงต้องรับความเสี่ยงเองเมื่อท่านถ่ายโอนข้อมูล
 

การคุ้มครองผู้เยาว์

บุคคลที่มีอายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราได้ หากบุคคลนั้นได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากผู้ปกครองตามกฎหมาย เราจะประมวลผลข้อมูลนี้ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
 

ไฟล์บันทึกเซิร์ฟเวอร์

ผู้ให้บริการเว็บไซต์จะเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลไว้ในไฟล์บันทึกเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ จากนั้นเบราว์เซอร์ของท่านจะส่งไฟล์ดังกล่าวมาให้เราโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีข้อมูลดังนี้:

 • ประเภทเบราว์เซอร์และเวอร์ชันเบราว์เซอร์
 • ระบบปฏิบัติการที่ใช้
 • URL ของหน้าเว็บก่อนหน้า
 • ชื่อโฮสต์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้เข้าถึง
 • เวลาร้องขอข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์
 • ที่อยู่ IP

ไม่มีการรวมข้อมูลเหล่านี้เข้ากับแหล่งข้อมูลอื่น

พื้นฐานของการประมวลผลข้อมูลคือเพื่อผลประโยชน์โดยชอบของเราตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ f)
 

การสมัครงานผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์

เรามีการประกาศรับสมัครงานในส่วน “ร่วมงานกับเรา” บนเว็บไซต์ของเรา การสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ สามารถทำได้โดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังหน้าเว็บย่อย เพื่อให้ใบสมัครเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร ผู้สมัครต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดแก่เรา เพื่อที่เราจะได้มีพื้นฐานที่สมเหตุสมผลและข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัคร

ข้อมูลที่ผู้สมัครต้องกรอก ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์) และหลักฐานแสดงคุณสมบัติที่ตรงตามตำแหน่งที่สมัคร นอกจากนี้ ผู้สมัครยังอาจต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพด้วย ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในแง่ของกฎหมายแรงงานและกฎหมายทางสังคมเพื่อผลประโยชน์ด้านการคุ้มครองทางสังคมของผู้สมัคร

เมื่อท่านส่งแบบฟอร์ม ข้อมูลของท่านจะถูกเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดและถูกส่งต่อมาให้เรา จากนั้นเราจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกผู้สมัครเท่านั้น

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลคือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ b) ซึ่งในการนี้ การดำเนินการผ่านกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครถือเป็นการเริ่มต้นสัญญาจ้างงาน ในกรณีที่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) มาตรา 9 วรรค 1 ของ (เช่น ข้อมูลสุขภาพ เช่น สถานะผู้ทุพพลภาพร้ายแรง) จากผู้สมัคร การประมวลผลข้อมูลจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) มาตรา 9 วรรค 2 ข้อ b) เพื่อให้เราสามารถใช้สิทธิ์และปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมและการคุ้มครองทางสังคมได้

ด้วยเหตุนี้หรือเหตุอื่น การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษอาจทำได้บนพื้นฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) มาตรา 9 วรรค 1 ข้อ h) หากการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลสุขภาพหรืออาชีวอนามัย เพื่อการประเมินความสามารถในการทำงานของผู้สมัคร เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ การดูแลหรือการรักษาในด้านสุขภาพหรือสังคม หรือเพื่อการบริหารจัดการระบบและบริการด้านสุขภาพหรือสังคม

หากผู้สมัครไม่ได้รับการคัดเลือกในระหว่างการประเมินดังกล่าวข้างต้นหรือหากผู้สมัครถอนตัวจากการสมัครก่อนที่กระบวนการคัดเลือกผู้สมัครจะเสร็จสิ้น ข้อมูลที่ผู้สมัครให้ไว้จะถูกลบออกจากระบบภายในสี่เดือนหลังจากที่มีการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลของผู้สมัครนี้กำหนดขึ้นบนพื้นฐานของผลประโยชน์โดยชอบของเราในการตอบคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครงาน และหากจำเป็น เราจะสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ในการพิสูจน์ว่าเราปฏิบัติต่อผู้สมัครอย่างเท่าเทียมกันตามข้อกำหนดของกฎหมาย

เราจะนำข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลผู้สมัครของเราเพื่อให้ท่านมีโอกาสได้รับการพิจารณาหากมีตำแหน่งที่เหมาะสมกับท่านในอนาคตก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น

ในกรณีที่การสมัครงานของท่านประสบความสำเร็จ กล่าวคือ เมื่อท่านได้งาน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ b) เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน
 

คุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในไฟล์ข้อมูลชั่วคราว (แคช) ของเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้ทำหน้าที่ต่างๆ เช่น จดจำเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต เบราว์เซอร์จะใช้ไฟล์เหล่านี้เพื่อช่วยในการเรียกดูทุกส่วนของเว็บไซต์และเพื่อใช้ฟังก์ชันทั้งหมดบนเว็บไซต์อย่างเต็มที่
 

เครื่องมือขอความยินยอมการใช้คุกกี้

เราใช้ "เครื่องมือขอความยินยอมการใช้คุกกี้" เพื่อขอความยินยอมจากผู้ใช้ในการใช้คุกกี้และการใช้แอปพลิเคชันที่ทำงานบนคุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้เครื่องมือขอความยินยอมการใช้คุกกี้ของบริษัท websedit AG – Internetagentur ตั้งอยู่ที่ Seestr. 35, 88214 Ravensburg

"เครื่องมือขอความยินยอมการใช้คุกกี้" จะปรากฏให้ผู้ใช้เห็นในรูปแบบของกล่องข้อความโต้ตอบเมื่อผู้ใช้เข้าถึงหน้าเว็บ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกให้ความยินยอมการใช้คุกกี้บางประเภทและ/หรือการใช้แอปพลิเคชันที่ทำงานบนคุกกี้ได้ด้วยการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม การใช้เครื่องมือนี้จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถโหลดเฉพาะคุกกี้/บริการทั้งหมดที่ผู้ใช้เลือกให้ความยินยอมด้วยการทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมเท่านั้น เครื่องมือนี้ช่วยรับรองว่าคุกกี้จะถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ปลายทางของผู้ใช้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ให้ความยินยอมเท่านั้น

เครื่องมือนี้ใช้คุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเพื่อบันทึกการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน ในกรณีนี้จะไม่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

ในกรณีที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ที่อยู่ IP) เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ การกำหนดประเภท หรือการบันทึกข้อมูลการตั้งค่าคุกกี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ f) บนพื้นฐานของผลประโยชน์โดยชอบของเราในการจัดการความยินยอมการใช้คุกกี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เฉพาะเจาะจงกับผู้ใช้ และใช้งานได้ง่าย และการออกแบบเว็บไซต์ของเราให้ถูกต้องตามกฎหมาย

พื้นฐานทางกฎหมายอีกประการสำหรับการประมวลผลข้อมูลคือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ c) ในฐานะผู้รับผิดชอบ เรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องใช้คุกกี้ที่ไม่จำเป็นทางเทคนิค ซึ่งการใช้คุกกี้เหล่านี้จะขึ้นอยู่กับความยินยอมของผู้ใช้แต่ละราย

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ดำเนินการและตัวเลือกการตั้งค่าของเครื่องมือขอความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงบนเว็บไซต์ของเรา
 

การโฮสต์เว็บไซต์

เราใช้ระบบของผู้ให้บริการรายนี้: weber.digital GmbH, Bahnhofstraße 16, 72336 Balingen, Germany ในการโฮสต์เว็บไซต์ของเราและการแสดงเนื้อหาบนหน้าเว็บ

ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมบนเว็บไซต์ของเราจะถูกประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการรายนี้

เราทำสัญญาประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งกับผู้ให้บริการรายนี้ ซึ่งรับรองการคุ้มครองข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและสั่งห้ามการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต

ท่านสามารถดูนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของบริษัท weber.digital GmbH ได้ที่นี่: https://www.weber.digital/#expertise

 

Google Tag Manager

เราใช้บริการที่มีชื่อว่า Google Tag Manager ของ Google "Google" เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบด้วยบริษัท Google Ireland Ltd. (ผู้ให้บริการ) ซึ่งตั้งอยู่ที่ Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland และบริษัท Google LLC ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ตลอดจนบริษัทอื่นๆ ในเครือของ Google LLC

 
Google Tag Manager เป็นบริการช่วยเหลือและทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น Google Tag Manager ช่วยรับรองการโหลดส่วนประกอบอื่นๆ ของเว็บไซต์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมา แต่ Google Tag Manager จะไม่เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ 

 

หากกฎหมายกำหนด เราจะขอความยินยอมจากท่านเพื่อประมวลผลข้อมูลของท่านตามที่อธิบายไว้ข้างต้นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ a) และกฎหมายความโปร่งใสและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของประเทศเยอรมนี (TDDDG) มาตรา 25 ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ หากท่านไม่ต้องการให้เราประมวลผลของท่านอีกต่อไป หากท่านต้องการใช้สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม ท่านสามารถปิดใช้งานบริการนี้ได้ใน "เครื่องมือขอความยินยอมการใช้คุกกี้" ที่มีอยู่บนเว็บไซต์หรือทางตัวเลือกการตั้งค่าในนโยบายการคุ้มครองข้อมูล

อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศที่สาม (ในกรณีนี้คือสหรัฐอเมริกา) หรือองค์กรต่างชาติ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 เป็นต้นไป มติของคณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยความเพียงพอในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศที่สามหรือองค์กรที่สาม (กรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล) ระบุว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่สามที่มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เทียบเท่ากับสหภาพยุโรป มติของคณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยความเพียงพอในการคุ้มครองนี้เป็นพื้นฐานของการถ่ายโอนข้อมูลไปยังองค์กรในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรับรอง กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับการรับรองและ Google LLC เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรอง


 
ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Tag Manager ได้ใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลของ Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Google Analytics 4 (มีคุกกี้, ไม่มีรหัสผู้ใช้, ไม่มี Google Signals)

บนเว็บไซต์ของเรามีการใช้ Google Analytics 4 ซึ่งเป็นบริการของบริษัท Google Ireland Limited และตั้งอยู่ที่ Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google") บริการนี้ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้เว็บไซต์ของเราได้

การใช้ Google Analytics 4 ทำให้มีการใช้ "คุกกี้" ไปโดยปริยาย คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่ถูกบันทึกไว้บนอุปกรณ์ปลายทางของท่านและช่วยในการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านที่คุกกี้เก็บรวบรวม (รวมถึงข้อมูลที่ส่งมาจากอุปกรณ์ปลายทางของท่านและที่อยู่ IP ที่ตัดตัวเลขตัวท้ายๆ ออก กรุณาดูด้านล่าง) จะถูกส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google และจัดเก็บไว้ที่นั่นเพื่อประมวลผลต่อไป ในกรณีนี้ ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท Google LLC ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีการประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทเอง

เมื่อใช้ Google Analytics 4 ที่อยู่ IP ที่ส่งมาจากอุปกรณ์ปลายทางของท่านเมื่อท่านใช้เว็บไซต์จะถูกตัดตัวเลขตัวท้ายๆ ออกโดยอัตโนมัติ และจะถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลต่อไปในลักษณะนี้

Google ใช้ข้อมูลนี้และข้อมูลอื่นในนามของเราเพื่อวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของท่าน เพื่อจัดทำรายงาน (Report) เกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์หรือพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ของท่าน และเพื่อให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ตของท่านแก่เรา ข้อมูลที่เก็บรวมรวบมาจากการใช้ Google Analytics 4 จะถูกเก็บรักษาไว้นานสองเดือนและจะถูกลบหลังจากนั้น

Google Analytics 4 มีฟังก์ชันพิเศษที่เรียกว่า "คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์" ซึ่งช่วยในการจัดทำข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับอายุ เพศ และความสนใจของผู้ใช้เว็บไซต์ โดยอาศัยผลการวิเคราะห์โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจและการใช้ข้อมูลจากผู้ให้บริการรายอื่นเพิ่มเติม ฟังก์ชันนี้ช่วยกำหนดและแยกแยะความแตกต่างระหว่างผู้ใช้เว็บไซต์แต่ละกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดทิศทางของมาตรการทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ ข้อมูลที่ฟังก์ชัน "คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์" เก็บรวบรวมไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้เช่นกัน ข้อมูลที่ฟังก์ชัน "คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์" เก็บรวบรวมจะถูกเก็บรักษาไว้นานสองเดือนและจะถูกลบหลังจากนั้น

การประมวลผลข้อมูลที่อธิบายไว้ข้างต้นทั้งหมด โดยเฉพาะการตั้งค่าให้คุกกี้ของ Google Analytics บันทึกและอ่านข้อมูลบนอุปกรณ์ปลายทางที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อท่านให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งกับเราตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ a) และกฎหมายความโปร่งใสและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของประเทศเยอรมนี (TDDDG) มาตรา 25 วรรค 1 เท่านั้น หากท่านไม่ให้ความยินยอม จะไม่มีการใช้ Google Analytics 4 ในระหว่างที่ท่านกำลังใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมแบบครั้งเดียวได้ทุกเมื่อ หากท่านไม่ต้องการให้เราประมวลผลของท่านอีกต่อไป หากท่านต้องการใช้สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม ท่านสามารถปิดใช้งานบริการนี้ได้ใน "เครื่องมือขอความยินยอมการใช้คุกกี้" ที่มีอยู่บนเว็บไซต์หรือทางตัวเลือกการตั้งค่าในนโยบายการคุ้มครองข้อมูล

เราจะทำสัญญาประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งกับ Google เพื่อใช้ Google Analytics 4

มีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศที่สาม (ในกรณีนี้คือสหรัฐอเมริกา) หรือองค์กรต่างชาติ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 เป็นต้นไป มติของคณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยความเพียงพอในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศที่สามหรือองค์กรที่สาม (กรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล) ระบุว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่สามที่มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เทียบเท่ากับสหภาพยุโรป มติของคณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยความเพียงพอในการคุ้มครองนี้เป็นพื้นฐานของการถ่ายโอนข้อมูลไปยังองค์กรในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรับรอง กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับการรับรองและ Google LLC เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรอง

เพื่อรับรองว่าการดำเนินการจะอยู่ภายใต้กฎที่มีระดับเทียบเท่ากับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของยุโรปและในการถ่ายโอนข้อมูลจากสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรปไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อให้สามารถประมวลผลได้ต่อไป Google จะปฏิบัติตามข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรปที่ระบุไว้ในสัญญาเราที่ทำกับ Google

ท่านสามารถดูข้อมูลทางกฎหมายเกี่ยวกับ Google Analytics 4 เพิ่มเติมและสำเนาของข้อสัญญามาตรฐานดังกล่าวได้ที่นี่ https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 

การใช้วิดีโอจาก YouTube

เราใช้ฟังก์ชันแสดงวิดีโอจาก YouTube เพื่อแสดงและเล่นวิดีโอจาก "YouTube" ซึ่งเป็นของบริษัท Google Ireland Limited และตั้งอยู่ที่ Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google")

หากกฎหมายกำหนด เราจะขอความยินยอมจากท่านเพื่อประมวลผลข้อมูลของท่านตามที่อธิบายไว้ข้างต้นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ a) และกฎหมายความโปร่งใสและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของประเทศเยอรมนี (TDDDG) มาตรา 25

ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ หากท่านไม่ต้องการให้เราประมวลผลของท่านอีกต่อไป หากท่านต้องการใช้สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม ท่านสามารถปิดใช้งานบริการนี้ได้ใน "เครื่องมือขอความยินยอมการใช้คุกกี้" ที่มีอยู่บนเว็บไซต์หรือทางตัวเลือกการตั้งค่าในนโยบายการคุ้มครองข้อมูล

มีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศที่สาม (ในกรณีนี้คือสหรัฐอเมริกา) หรือองค์กรต่างชาติ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 เป็นต้นไป มติของคณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยความเพียงพอในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศที่สามหรือองค์กรที่สาม (กรอบการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล) ระบุว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่สามที่มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เทียบเท่ากับสหภาพยุโรป มติของคณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยความเพียงพอในการคุ้มครองนี้เป็นพื้นฐานของการถ่ายโอนข้อมูลไปยังองค์กรในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรับรอง กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับการรับรองและ Google LLC เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรอง

ข้อมูลของ "YouTube" ระบุว่ามีการตั้งค่าให้ใช้คุกกี้เพื่อบันทึกสถิติเกี่ยวกับวิดีโอ ปรับปรุงความง่ายในการใช้งาน และป้องกันการใช้งานในทางที่ผิด เมื่อท่านเข้าสู่ระบบของ Google ข้อมูลของท่านจะถูกบันทึกลงในบัญชีของท่านทันทีที่ท่านคลิกดูวิดีโอ หากท่านไม่ต้องการให้มีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในโปรไฟล์ YouTube ของท่าน ท่านต้องกดปุ่มออกจากระบบก่อนที่จะคลิกดูวิดีโอ

Google จะบันทึกข้อมูลของท่าน (แม้ว่าผู้ใช้จะไม่ได้เข้าสู่ระบบก็ตาม) เป็นโปรไฟล์ผู้ใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ ท่านมีสิทธิ์คัดค้านการจัดทำโปรไฟล์ผู้ใช้ดังกล่าว โดยท่านต้องติดต่อ YouTube เพื่อขอใช้สิทธิ์นี้ ไม่ว่าท่านจะเล่นวิดีโอบนเว็บไซต์ของเราหรือไม่ก็ตาม ระบบจะสร้างการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Google ทุกครั้งที่ท่านเรียกดูเว็บไซต์ของเรา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการประมวลผลข้อมูลต่อไปโดยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของ “YouTube” ได้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของผู้ให้บริการที่นี่: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
 

การลงทะเบียนใช้งาน Supportnet

เราให้บริการการเข้าถึงระบบอินทราเน็ตทาง Supportnet บนเว็บไซต์ของเรา การลงทะเบียนใช้งานในที่นี้มีไว้สำหรับคู่ค้า/พนักงานเท่านั้น การลงทะเบียนจะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติหรือปฏิเสธ หากท่านถูกปฏิเสธ ระบบยังจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้อีก 90 วัน หากท่านได้รับการอนุมัติ ระบบจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้นานเท่าที่การลงทะเบียนของท่านยังมีผลอยู่ หากท่านต้องการให้เราลบข้อมูล/ยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาส่งอีเมลถึงเรา
 

Friendly Captcha (กลไกป้องกันบอต/สแปม)

เว็บไซต์ของเราใช้บริการที่เรียกว่า "Friendly Captcha" บริการนี้เป็นของบริษัท Friendly Captcha GmbH ตั้งอยู่ที่ Am Anger 3-5, 82237 Wörthsee เยอรมนี

Friendly Captcha เป็นโซลูชันป้องกันที่เหมาะสำหรับการคุ้มครองข้อมูล ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้โปรแกรมและสคริปต์อัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า "บอต") ใช้งานเว็บไซต์ของเรา

ดังนั้นเราจึงใส่โค้ดโปรแกรมจาก Friendly Captcha ไว้ในฟอร์มสำหรับติดต่อในเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้อุปกรณ์ปลายทางของผู้เยี่ยมชมสามารถสร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Friendly Captcha และรับโจทย์คำนวณจาก Friendly Captcha ได้ อุปกรณ์ปลายทางของผู้เยี่ยมชมจะแก้โจทย์คำนวณดังกล่าวโดยใช้ทรัพยากรบางอย่างในระบบและส่งผลการคำนวณมายังเซิร์ฟเวอร์ของเว็บของเรา ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของเว็บของเราจะติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Friendly Captcha ผ่านทางอินเทอร์เฟซและรับคำตอบว่าอุปกรณ์ปลายทางสามารถแก้โจทย์ได้อย่างถูกต้องหรือไม่ เรากำหนดให้กฏการรักษาความปลอดภัยของเราเป็นไปตามผลการคำนวณว่าจะดำเนินการตามคำขอหรือปฏิเสธคำขอ

การใช้ข้อมูลจะเป็นไปเพื่อป้องกันสแปมและบอตตามที่กล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น Friendly Captcha จะไม่สร้างหรืออ่านคุกกี้บนอุปกรณ์ปลายทางของผู้เยี่ยมชม ที่อยู่ IP จะถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบที่ถูกแฮชหรือเข้ารหัสทางเดี่ยว โดยทั้งเราและ Friendly Captcha จะไม่สามารถใช้ข้อมูลที่ถูกแฮชดังกล่าวสืบค้นกลับเพื่อระบุตัวบุคคลได้

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลคือผลประโยชน์โดยชอบของเราในการปกป้องเว็บไซต์ของเราจากการเข้าถึงอย่างผิดๆ ของบอต เพื่อป้องกันสแปม และป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ เช่น การส่งคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมาก เป็นต้น ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ f

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลสำหรับผู้ใช้ปลายทางของ Friendly Captcha: https://friendlycaptcha.com/de/legal/privacy-end-users

 

จดหมายข่าว

เมื่อท่านสมัครรับจดหมายข่าวจากเรา เราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอของเราให้ท่านเป็นประจำ ซึ่งจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการส่งจดหมายข่าวมีเพียงที่อยู่อีเมลเท่านั้น ท่านสามารถเลือกให้ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามต้องการ และเราจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อส่งเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงกับท่าน

เราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาด้วยการส่งอีเมลจดหมายข่าวและเพื่อการติดตามจดหมายข่าว หากท่านให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งโดยเลือก: "ยินยอม ข้าพเจ้าขอสมัครรับจดหมายข่าวและยินยอมให้มีการติดตามจดหมายข่าว!"

สำหรับการส่งจดหมายข่าว เราใช้กระบวนการที่เรียกว่า Double-Opt-in หรือกระบวนการยืนยันการสมัครรับจดหมายข่าวแบบสองขั้นตอน ซึ่งหมายความว่า ขั้นแรกเราจะส่งอีเมลจดหมายข่าวถึงท่านเมื่อท่านยืนยันอย่างชัดแจ้งว่าท่านยินยอมให้เราส่งจดหมายข่าว จากนั้นเราจะส่งอีเมลยืนยันเพื่อขอให้ท่านยืนยันอีกครั้งว่าท่านต้องการรับจดหมายข่าวต่อไปในอนาคต ซึ่งท่านจะต้องคลิกลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อท่านคลิกลิงก์ยืนยัน แสดงว่าท่านยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ a) เมื่อท่านสมัครรับจดหมายข่าว เราจะบันทึกที่อยู่ IP ของท่านที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เป็นผู้ป้อน ตลอดจนวันที่และเวลาที่ท่านสมัครรับจดหมายข่าวเพื่อให้เราสามารถติดตามการใช้ที่อยู่อีเมลของท่านในทางที่ผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหลัง

ท่านสามารถยกเลิกการรับจดหมายข่าวได้ทุกเมื่อโดยคลิกลิงก์ที่มีอยู่ในจดหมายข่าวหรือส่งอีเมลขอยกเลิกถึงเรา หลังจากที่ท่านยกเลิกการรับจดหมายข่าวแล้ว ที่อยู่อีเมลของท่านจะถูกลบออกจากระบบส่งจดหมายข่าวของเราและเข้าไปอยู่ในไฟล์ปิดกั้น เพื่อรับรองว่าท่านจะไม่ได้รับจดหมายข่าวอีกต่อไป
 

การส่งจดหมายข่าวทาง Inxmail

เราส่งอีเมลจดหมายข่าวโดยใช้บริการของ: บริษัท Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg เยอรมนี

บนพื้นฐานของผลประโยชน์โดยชอบของเราในการทำการตลาดด้วยการส่งจดหมายข่าวที่มีประสิทธิผลและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ เราส่งข้อมูลที่ท่านให้ไว้เมื่อสมัครรับจดหมายข่าวต่อไปยังผู้ให้บริการรายนี้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ f) เพื่อให้ผู้บริการส่งจดหมายข่าวในนามของเรา

ภายใต้ความยินยอมของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ a) ผู้ให้บริการจะวิเคราะห์สถิติความสำเร็จของแคมเปญการตลาดในจดหมายข่าวโดยใช้เทคโนโลยีเว็บบีคอนหรือพิกเซลติดตามในอีเมลที่ส่งไป ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถวัดอัตราการเปิดอ่านและปฏิกิริยาโต้ตอบเฉพาะที่มีกับเนื้อหาของจดหมายข่าวได้ นอกจากนี้ยังมีการเก็บรวมรวมและประมวลผลข้อมูลอุปกรณ์ปลายทางด้วย (เช่น เวลาเรียกดู ประเภทเบราว์เซอร์ และระบบปฏิบัติการ) แต่จะไม่มีการรวมข้อมูลเหล่านี้เข้ากับชุดข้อมูลอื่นๆ

ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมการติดตามจดหมายข่าวได้ทุกเมื่อ หากท่านไม่ต้องการให้เราติดตามจดหมายข่าวอีกต่อไป

เราทำสัญญาประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งกับผู้ให้บริการรายนี้ ซึ่งคุ้มครองข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและสั่งห้ามการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
 

เครือข่ายสังคมออนไลน์

นอกจากการนำเสนอตนเองบนเว็บไซต์นี้แล้ว เรายังนำเสนอตนเองบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ด้วย ซึ่งท่านสามารถเข้าถึงได้ทางปุ่มที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของเรา เมื่อท่านเยี่ยมชมการนำเสนอของเราบนสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความเป็นไปได้ว่านอกจากผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จะบันทึกข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในสื่อสังคมออนไลน์แล้ว ยังอาจมีการประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไปด้วย

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน "นโยบายการคุ้มครองข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์" ของเรา
 

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของพนักงานในกรณีที่พนักงานแจ้งเบาะแสในระบบแจ้งเบาะแสตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) มาตรา 13

เรา บริษัท motan holding gmbh มีหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของประเทศเยอรมนี (HinSchG) ที่จะต้องจัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า "หน่วยงานรับแจ้งเรื่องภายใน" ตามบทบัญญัติของ HinSchG มาตรา 12-18

หน่วยงานรับแจ้งเรื่องภายในมีหน้าที่บริหารจัดการช่องทางการแจ้งเรื่อง ซึ่งเป็นช่องทางที่พนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวที่ทำงานให้กับนายจ้างสามารถใช้เพื่อแจ้งเรื่องการละเมิดกฎระเบียบต่อหน่วยงานรับแจ้งเรื่องภายใน

จากนั้นหน่วยงานรับแจ้งเรื่องภายในจะต้องดำเนินการกับเรื่องที่แจ้งเข้ามาตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และหากจำเป็น หน่วยงานรับแจ้งเรื่องภายในต้องดำเนินมาตรการเพิ่มเติมด้วย เรายินดีรับการแจ้งเรื่องผ่านทางหน่วยงานรับแจ้งเรื่องภายในของเราและท่านสามารถแจ้งเรื่องต่อหน่วยงานรับแจ้งเรื่องภายนอก (จัดตั้งโดยรัฐหรือหน่วยราชการ) ได้ด้วย

ในระหว่างกระบวนการสืบสวนของหน่วยงานรับแจ้งเรื่องภายใน เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแสหรือของบุคคลอื่นที่เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นๆ ในระหว่างกระบวนการสืบสวน ในขั้นตอนนี้ เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างการสืบสวนเรื่องที่แจ้งผ่านระบบแจ้งเบาะแสของเรา ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) มาตรา 4 ข้อ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลในที่นี้หมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงผู้แจ้งเบาะแสได้ โดยเฉพาะข้อมูลประจำตัว เช่น ชื่อ หรือหมายเลขประจำองค์กรหรือหมายเลขประจำตัวบุคคล ซึ่งสามารถใช้ในการระบุตัวบุคคลได้

สรุปย่อ:

 • กฎหมายบังคับให้ต้องจัดตั้งหน่วยงานรับแจ้งเรื่องภายใน เราจึงต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการกับเรื่องที่แจ้งเข้ามา
 • เราจะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการกับเรื่องดังกล่าวและการติดต่อสื่อสาร
 • เราปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล เช่น การจำกัดวัตถุประสงค์ ความโปร่งใส และหลักการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น
 • เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันทีที่ไม่มีวัตถุประสงค์หรือไม่มีความจำเป็นที่ต้องประมวลผลข้อมูลนั้นอีกต่อไป

คุณ Sven Lenz เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลและเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการคุ้มครองข้อมูลของเราพร้อมตอบคำถามของท่าน เช่น คำถามเกี่ยวกับสิทธิ์ของท่าน เป็นต้น
 

ผู้รับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม การประมวลผล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือบริษัท motan holding gmbh ซึ่งตั้งอยู่ที่ Stromeyersdorfstraße 12, 78467 Konstanz

ผู้ประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งของเราคือบริษัท lawcode GmbH ตั้งอยู่ที่ Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz จะทำหน้าที่ดูแลและจัดการกับเรื่องที่แจ้งเข้ามาตามสัญญาที่ทำไว้กับเรา
 

รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อมีการแจ้งเรื่องเข้ามาในระบบแจ้งเบาะแส เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เราเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการและการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่แจ้งเท่านั้น เราจะประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น หากการประมวลผลข้อมูลนั้นเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) มาตรา 6 วรรค 4 และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดั้งเดิม เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนที่เราจะประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว
 

ข้อมูลและวัตถุประสงค์:

หมายเหตุ: ท่านสามารถแจ้งเบาะแสได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน ซึ่งหมายความว่า ท่านไม่จำเป็นต้องระบุชื่อของท่าน

 • ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่จะเปิดเผยในการอธิบายเรื่องราวหรือในระหว่างการจัดการกับเรื่องที่แจ้ง (อาจเป็นข้อมูลที่อ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ถูกกล่าวถึงในเรื่องที่แจ้ง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการกับเรื่องที่แจ้งและพิสูจน์ข้อเท็จจริงของเรื่องที่แจ้ง

ข้อมูลที่ไม่บังคับ:

 • ชื่อและนามสกุลของผู้แจ้งเบาะแส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันตัวตนและติดต่อสื่อสาร
 • ที่อยู่อีเมล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
 • หมายเลขโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
 • ที่อยู่ของผู้แจ้งเบาะแส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันตัวตนและติดต่อสื่อสาร
 • การระบุว่าผู้แจ้งเบาะแสเป็นพนักงานของบริษัทหรือไม่
 • ไฟล์ต่างๆ เช่น เนื้อหาข้อความ เนื้อหาเอกสาร รูปภาพ เนื้อหาจากข้อความเสียง (ในกรณีที่เสียงไม่ชัด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการกับเรื่องที่แจ้งและพิสูจน์ข้อเท็จจริงของเรื่องที่แจ้ง
 • บันทึกการประชุมหรือการถอดเสียงของการประชุมแบบพบหน้ากันหรือการประชุมผ่านเว็บซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการกับเรื่องที่แจ้งและพิสูจน์ข้อเท็จจริงของเรื่องที่แจ้ง
 • การบันทึกเสียงหรือการบันทึกภาพวิดีโอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการกับเรื่องที่แจ้งและพิสูจน์ข้อเท็จจริงของเรื่องที่แจ้ง (ต้องได้รับความยินยอมก่อนเท่านั้น)
   

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ c) (การประมวลผลข้อมูลเป็นไปเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย) และเราใช้ระบบแจ้งเบาะแสอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ f) (เพื่อผลประโยชน์โดยชอบและการใช้ระบบแจ้งเบาะแสที่มีการรักษาความลับ ปลอดภัย และไร้อุปสรรคมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งในฐานะของผู้รับผิดชอบ ซึ่งก็คือบริษัท motan holding gmbh และในฐานะของนายจ้าง)

กฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของประเทศเยอรมนี (HinSchG) มาตรา 10 อนุญาตให้หน่วยงานรับแจ้งเรื่องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ หากการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อการดำเนินการของหน่วยงานรับแจ้งเรื่อง ในกรณีนี้ หน่วยงานรับแจ้งเรื่องต้องใช้มาตรการเฉพาะที่เหมาะสมในการปกป้องผลประโยชน์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 22 วรรค 2 ข้อ 2 ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของรัฐบาลกลางประเทศเยอรมนี

การบันทึกภาพวิดีโอของการประชุมจริงและการบันทึกเสียงการสนทนาโดยไม่มีการปิดบังตัวบุคคลต้องเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (GDPR) มาตรา 6 วรรค 1 ข้อ a) และต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกถ่ายโอนไปยังหรือเปิดเผยต่อหน่วยงานภายนอกภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

ข้อมูลจะถูกทำให้เป็นข้อมูลนิรนามก่อนที่จะถูกส่งต่อ ทุกครั้งที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีความจำเป็นหรือกฎหมายอาจบังคับให้ต้องส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล

ซึ่งอาจส่งต่อไปยังหน่วยงานต่อไปนี้:

 • หน่วยงานรับแจ้งเรื่องภายในหรือแผนกที่รับผิดชอบ
 • หน่วยงานรับแจ้งเรื่องภายนอก
 • หน่วยราชการ

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

เอกสารเกี่ยวกับการแจ้งเรื่องจะถูกลบภายในสามปีนับตั้งแต่วันที่กระบวนการสิ้นสุดลง อาจมีการเก็บรักษาเอกสารไว้นานกว่าระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของประเทศเยอรมนี (HinSchG) หรือกฎหมายอื่นๆ ตราบเท่าที่จำเป็นและสมเหตุสมผล
 

สิทธิ์ในการคุ้มครองข้อมูลของท่าน - สิทธิ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เจ้าของข้อมูล)

ท่านมีสิทธิ์ในการขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของท่านที่เราประมวลผล (GDPR มาตรา 15) นอกจากนี้ท่านยังมีสิทธิ์ขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องด้วย (GDPR มาตรา 16) หากเกี่ยวข้อง ท่านสามารถขอให้ลบข้อมูลของท่านที่เราประมวลผล (GDPR มาตรา 17) หรือขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลของท่านได้ด้วย (GDPR มาตรา 18) นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลในบางกรณี (GDPR มาตรา 20) และท่านสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลในบางกรณีได้ด้วย (GDPR มาตรา 21)

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับสิทธิ์ของท่านหรือการใช้สิทธิ์ของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล คุณ Sven Lenz ได้ที่ kontakt@deutsche-datenschutzkanzlei.de

หากท่านต้องการใช้สิทธิ์ในการขอข้อมูล ท่านสามารถขอรับสำเนาหรือคัดลอกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากกระบวนการประมวลผลข้อมูลอนุญาตให้ทำได้ ท่านสามารถดูและแก้ไขข้อมูลของท่านเองได้ด้วย หากจำเป็น
 

การร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านมีข้อกังวลหรือคำถามเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลและรายละเอียดส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อคุณ Lenz ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการคุ้มครองข้อมูลหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลได้ทางข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลได้ด้วย

 

Datenschutzkanzlei Lenz GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 50, D-87435 Kempten

โทรศัพท์: +49 831 930653-00

อีเมล: kontakt@deutsche-datenschutzkanzlei-nospam.de

 

การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของเราอยู่เสมอ เพื่อรับรองว่านโยบายดังกล่าวจะสอดคล้องกับข้อกำหนดล่าสุดของกฎหมายหรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริการของเรา หรือการเปิดตัวบริการใหม่ๆ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลฉบับปรับปรุงใหม่จะมีผลบังคับใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งต่อไปของท่าน