Skip to main content
Icon Contact
MINICOLOR V
เติมปริมาตร

MINICOLOR V

ความต้องการการผสมเม็ดพลาสติกกับสารเติมแต่งในอัตราส่วนที่แม่นยำและคงที่มีความสำคัญในการควบคุมคุณภาพชิ้นงานที่ได้และลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต

โมตันได้ออกแบบเครื่องผสมเม็ดพลาสติกแบบเติมปริมาตรรุ่น MINICOLOR V ให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานของลูกค้า โดยสะดวกทำการติดตั้งที่ส่วนทางเข้าวัตถุดิบของเครื่องฉีดหรือเครื่องจักรอื่นในกระบวนการพลาสติก ใช้พื้นที่น้อย และยังมีชุดผสมให้เลือกทั้งแบบสกรูและแบบจานหมุน โดยเฉพาะแบบจานหมุนให้ความแม่นยำสูงเมื่อต้องการเติมในปริมาณน้อยๆ  

MINICOLOR V: ส่วนต่อเชื่อมกับเครื่องจักร
ส่วนต่อเชื่อมกับเครื่องจักร ออกแบบให้มีความคงที่ในอัตราส่วนผสม อ่าน ต่อ
MINICOLOR V: การเติมแบบทีละครั้ง
การเติมแบบทีละครั้ง การเติมแบบทีละครั้งให้ความแม่นยำและประหยัดการเติมสารแต่งได้เป็นอย่างดี อ่าน ต่อ
MINICOLOR V: หน้าแปลน
หน้าแปลน หน้าแปลนมีรูสไลด์ง่ายต่อการติดตั้ง อ่าน ต่อ
MINICOLOR V: สกรูป้อนออกแบบให้มีมุมเอียง
สกรูป้อนออกแบบให้มีมุมเอียง เมื่อสกรูเอียงจะไม่มีเม็ดพลาสติกล้นออกมา อ่าน ต่อ
MINICOLOR V: การเติมแบบจานหมุน
การเติมแบบจานหมุน การเติมแบบจานหมุนมีความแม่นยำสูง อ่าน ต่อ
MINICOLOR V: มอเตอร์ขับชุดเติม
มอเตอร์ขับชุดเติม ตัวมอเตอร์ไม่ต้องทำการดูแลรักษา อ่าน ต่อ
MINICOLOR V: ทำการสอบเทียบได้ง่าย
ทำการสอบเทียบได้ง่าย ทำการสอบเทียบได้รวดเร็วและง่ายดาย อ่าน ต่อ
MINICOLOR V: เปลี่ยนชนิดของเม็ดสีหรือสารเติมแต่งได้รวดเร็ว
เปลี่ยนชนิดของเม็ดสีหรือสารเติมแต่งได้รวดเร็ว ลดเวลาการหยุดเครื่องจักรในการผลิต อ่าน ต่อ
MINICOLOR V: ชุดเติมเม็ดพลาสติกให้ทำงานได้ต่อเนื่องไม่ให้ขาดรุ่น METRO VL
ชุดเติมเม็ดพลาสติกให้ทำงานได้ต่อเนื่องไม่ให้ขาดรุ่น METRO VL ชุดเติมเม็ดพลาสติกให้ทำงานได้ต่อเนื่องไม่ให้ขาด อ่าน ต่อ
MINICOLOR V: ชุดควบคุมการป้อนเม็ดพลาสติก รุ่น VOLU MC
ชุดควบคุมการป้อนเม็ดพลาสติก รุ่น VOLU MC ราคาย่อมเยาและใช้งานง่าย ทนทาน อ่าน ต่อ
MINICOLOR V: ชุดควบคุมการป้อนเม็ดพลาสติก รุ่น  VOLUnet MC
ชุดควบคุมการป้อนเม็ดพลาสติก รุ่น VOLUnet MC สามารถสอบเทียบได้อัตโนมัติระหว่สงกระบวนการผลิตช่วยให้การเติมแม่นยำและประหยัดปริมาณการเติมเม็ดสีหรือสารเติมแต่ง อ่าน ต่อ
ภาพรวมของข้อดีทั้งหมด
ส่วนต่อเชื่อมกับเครื่องจักร
การเติมแบบทีละครั้ง
หน้าแปลน
สกรูป้อนออกแบบให้มีมุมเอียง
การเติมแบบจานหมุน
มอเตอร์ขับชุดเติม
ทำการสอบเทียบได้ง่าย
เปลี่ยนชนิดของเม็ดสีหรือสารเติมแต่งได้รวดเร็ว
ชุดเติมเม็ดพลาสติกให้ทำงานได้ต่อเนื่องไม่ให้ขาดรุ่น METRO VL
ชุดควบคุมการป้อนเม็ดพลาสติก รุ่น VOLU MC
ชุดควบคุมการป้อนเม็ดพลาสติก รุ่น VOLUnet MC
  • ×
×

เติมปริมาตร

MINICOLOR V

ส่วนต่อเชื่อมกับเครื่องจักร

ออกแบบให้มีความคงที่ในอัตราส่วนผสม

ส่วนต่อเชื่อมเครื่องจักรทำจากสแตนเลส ทำหน้าที่แยกส่วนที่เป็นวัตถุดิบหลักกับสารเติมแต่ง โดยมีการแยกห้องเติมแต่จะทำการรวมกันที่ทางเข้าวัตุดิบเครื่องจักรอีกครั้ง ป้องกันการแยกชั้นได้

×

เติมปริมาตร

MINICOLOR V

การเติมแบบทีละครั้ง

การเติมแบบทีละครั้งให้ความแม่นยำและประหยัดการเติมสารแต่งได้เป็นอย่างดี

การเติมแบบทีละครั้งให้ความแม่นยำและมีความคงที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

×

เติมปริมาตร

MINICOLOR V

หน้าแปลน

หน้าแปลนมีรูสไลด์ง่ายต่อการติดตั้ง

หน้าแปลนออกแบบให้เป็นรูสไลด์ง่ายต่อการติดตั้ง

×

เติมปริมาตร

MINICOLOR V

สกรูป้อนออกแบบให้มีมุมเอียง

เมื่อสกรูเอียงจะไม่มีเม็ดพลาสติกล้นออกมา

โมตันมีสกรูสามขนาดพร้อมกับเคลือบป้องกันการขัดสี สามารถถอดเปลี่ยนได้โดยใช้มือไม่ต้องมีเครื่องพิเศษ การวางสกรูออกแบบให้มีมุมเอียงเพื่อความแม่นยำเมื่อมีการสั่นสะเทือน จะไม่มีเม็ดพลาสติกล้นออกมา

×

เติมปริมาตร

MINICOLOR V

การเติมแบบจานหมุน

การเติมแบบจานหมุนมีความแม่นยำสูง

การเติมแบบจานหมุนให้ความแม่นยำสูง ได้ปริมาณที่แท้จริงเหมาะสำหรับการเติมเม็ดสีหรือตัวเติมปริมาณน้อยถึงมากโดยมีขนาดจานหมุนให้เลือกหลายแบบตามปริมาณการใช้งาน(มีจานแบบเคลือบป้องกันการขัดสี)

×

เติมปริมาตร

MINICOLOR V

มอเตอร์ขับชุดเติม

ตัวมอเตอร์ไม่ต้องทำการดูแลรักษา

ตัวมอเตอร์ไม่มีแปลงถ่านทำให้ไม่ต้องดูแลรักษา ทนทาน โดยมอเตอร์มีส่วนควบคุมในตัวด้วย

×

เติมปริมาตร

MINICOLOR V

ทำการสอบเทียบได้ง่าย

ทำการสอบเทียบได้รวดเร็วและง่ายดาย

โมตันได้ออกแบบรางเลื่อนเข้าออกสำหรับการสอบเทียบที่ง่ายโยใช้เพียงมือปรับดึงเข้าออก สะดวกและไม่มีเม็ดพลาสติกหกเลอะเทอะ

×

เติมปริมาตร

MINICOLOR V

เปลี่ยนชนิดของเม็ดสีหรือสารเติมแต่งได้รวดเร็ว

ลดเวลาการหยุดเครื่องจักรในการผลิต

โมตันออกแบบมาให้ทำความสะอาดและเปลี่ยนชนิดของเม็ดสีได้ง่าย รวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ประหยัดเวลาในการหยุดเครื่องจักรในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะแบบจานหมุนสามารถเปลี่ยนเม็ดสีได้ทันที

×

เติมปริมาตร

MINICOLOR V

ชุดเติมเม็ดพลาสติกให้ทำงานได้ต่อเนื่องไม่ให้ขาดรุ่น METRO VL

ชุดเติมเม็ดพลาสติกให้ทำงานได้ต่อเนื่องไม่ให้ขาด

ชุดเติมเม็ดพลาสติกอัตโนมัติ ทำการเติมเม็ดพลาสติกต่อเนื่องไม่ให้ขาด ควบคุมด้วยเซ็นเซอร์วัดระดับเม็ดพลาสติกและคอมเพสเซอร์ลม

×

เติมปริมาตร

MINICOLOR V

ชุดควบคุมการป้อนเม็ดพลาสติก รุ่น VOLU MC

ราคาย่อมเยาและใช้งานง่าย ทนทาน

ใช้ไมโครโพเซสเซอร์แบบใหม่ควบคุมการสั่งงงานได้ง่าย

×

เติมปริมาตร

MINICOLOR V

ชุดควบคุมการป้อนเม็ดพลาสติก รุ่น VOLUnet MC

สามารถสอบเทียบได้อัตโนมัติระหว่สงกระบวนการผลิตช่วยให้การเติมแม่นยำและประหยัดปริมาณการเติมเม็ดสีหรือสารเติมแต่ง

กราฟฟิกโปรแกรมสั่งงานผ่านหน้าจอสีระบบสัมผัส โดยมีการทำงานดังนี้

  • สั่งงานได้หนึ่งหรือสองชุดมอเตอร์การป้อน
  • ทำการสอบเทียบได้อัตโนมัติ
  • ทำการเก็บสูตรได้ 50 สูตร
  • มีการรายงานผ่านระบบอินทราเน็ต
  • ต่อกับระบบอินทราเน็ตเน็ตเวิร์คของโมตัน CONTROLnet
  • มีการชดเชยสำหรับการเติมพวกเศษพลาสติก

ติดต่อ

ค้นหาผู้ติดต่อที่เหมาะสม

เลือกประเทศที่เหมาะสม และหากจำเป็น ให้ป้อนรหัสไปรษณีย์ของคุณ เราจะให้ตัวเลือกการติดต่อแก่คุณทันที