Skip to main content
Icon Contact

โซลูชันหลากหลายรูปแบบที่มุ่งเน้นการใช้งาน

ระบบและอุปกรณ์แบบโมดูลาร์สำหรับการจัดการวัสดุ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของเราส่งมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการจัดการวัสดุของคุณ ตั้งแต่การฉีดพลาสติกด้วยการเป่าขึ้นรูปและการอัดรีดไปจนถึงการผสมพลาสติก สำหรับเม็ดพลาสติกทรงกลม เม็ดพลาสติกทรงกระบอก เกล็ดพลาสติก หรือผงพลาสติก ระบบวิศวกรรมของเราช่วยให้เราสามารถส่งมอบโซลูชันประสิทธิภาพสูงที่ผลิตขึ้นตามความต้องการของคุณได้

เรามองว่าเรามีหน้าที่ในการเปลี่ยนห่วงโซ่กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมของเราให้ดำเนินไปโดยอัตโนมัติ เราจึงออกแบบโซลูชันที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดทรัพยากรได้มากที่สุดให้กับลูกค้าของเรา ในการทำให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด ความรู้ที่แม่นยำเกี่ยวกับห่วงโซ่การไหลเวียนของวัสดุที่สมบูรณ์และเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ของวัสดุแต่ละชนิดมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง แนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรม 4.0 ของเราและอุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกับอินเทอร์เฟซ OPC-UA ได้ ทำให้เรามีตัวเลือกที่หลากหลายในการจัดทำเอกสารที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการไหลเวียนของวัสดุทั้งหมด ซึ่งทำให้มีความโปร่งใสสูงสุดในการจัดการวัสดุ