Skip to main content
Icon Contact
SPECTROCOLOR V
เติมปริมาตร

SPECTROCOLOR V

SPECTROCOLOR V ได้ออกแบบสำหรับผสมวัตถุดิบพลาสติก แบบเม็ดชนิดต่างๆ ทั้งแบบผสมต่อเนื่องและแบบผสมเป็นครั้งๆไป ข้อดีคือสามารถออกแบบให้ใช้งานและทำความสะอาดง่าย ใช้เวลาน้อย และมีทั้งแบบสกรูเดี่ยวและสกรูคู่พร้อมชุดโหลดวัตถุดิบที่สามารถถอดเปลี่ยนได้สะดวก รวดเร็ว

SPECTROCOLOR V ทำการเติมผสมเม็ดพลาสติกได้ถึง 6 หัวและใช้กับเครื่องรีดสกรูแบบเติมท่วมและค่อยๆเติมได้

SPECTROCOLOR V: หลักการค่อยๆเติมตามแรงโน้มถ่วง
หลักการค่อยๆเติมตามแรงโน้มถ่วง เพื่อคุณภาพการเติมที่ดียื่งขึ้น อ่าน ต่อ
SPECTROCOLOR V: การเติมแบบต่อเนื่อง
การเติมแบบต่อเนื่อง การเติมแบบต่อเนื่องให้ความแม่นยำและประหยัดการเติมเม็ดพลาสติกได้เป็นอย่างดี อ่าน ต่อ
SPECTROCOLOR V: มีการออกแบบให้กระทัดรัด
มีการออกแบบให้กระทัดรัด ใช้พื้นที่ในกระบวนการผลิตน้อย อ่าน ต่อ
SPECTROCOLOR V: มอเตอร์ขับชุดเติม
มอเตอร์ขับชุดเติม ตัวมอเตอร์ไม่ต้องทำการดูแลรักษา อ่าน ต่อ
SPECTROCOLOR V: สกรูป้อนออกแบบให้มีมุมเอียง
สกรูป้อนออกแบบให้มีมุมเอียง เมื่อสกรูเอียงจะไม่มีเม็ดพลาสติกล้นออกมา อ่าน ต่อ
SPECTROCOLOR V: เปลี่ยนชนิดเม็ดพลาสติกได้รวดเร็ว
เปลี่ยนชนิดเม็ดพลาสติกได้รวดเร็ว ลดเวลาการหยุดเครื่องจักรในการผลิต อ่าน ต่อ
SPECTROCOLOR V: ชุดควบคุมการป้อนเม็ดพลาสติก รุ่น  VOLUnet
ชุดควบคุมการป้อนเม็ดพลาสติก รุ่น VOLUnet สามารถสอบเทียบได้อัตโนมัติระหว่างกระบวนการผลิตช่วยให้การเติมแม่นยำ อ่าน ต่อ
ภาพรวมของข้อดีทั้งหมด
หลักการค่อยๆเติมตามแรงโน้มถ่วง
การเติมแบบต่อเนื่อง
มีการออกแบบให้กระทัดรัด
มอเตอร์ขับชุดเติม
สกรูป้อนออกแบบให้มีมุมเอียง
เปลี่ยนชนิดเม็ดพลาสติกได้รวดเร็ว
ชุดควบคุมการป้อนเม็ดพลาสติก รุ่น VOLUnet
  • ×
×

เติมปริมาตร

SPECTROCOLOR V

หลักการค่อยๆเติมตามแรงโน้มถ่วง

เพื่อคุณภาพการเติมที่ดียื่งขึ้น

หลักการผสมแบบหยดที่เป็นเอกลักษณ์ของเราให้การผสมที่มีความสม่ำเสมอสูงโดยไม่มีกลไกใดๆ ช่วยในการผสม การผสมนี้มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความยืดหยุ่นและความเป็นเนื้อเดียวกันของวัสดุในเครื่องอัดขึ้นรูปพลาสติก

×

เติมปริมาตร

SPECTROCOLOR V

การเติมแบบต่อเนื่อง

การเติมแบบต่อเนื่องให้ความแม่นยำและประหยัดการเติมเม็ดพลาสติกได้เป็นอย่างดี

การเติมแบบต่อเนื่องให้ความแม่นยำและมีความคงที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

×

เติมปริมาตร

SPECTROCOLOR V

มีการออกแบบให้กระทัดรัด

ใช้พื้นที่ในกระบวนการผลิตน้อย

มีการออกแบบให้กระทัดรัดใช้พื้นที่ในกระบวนการผลิตน้อย

×

เติมปริมาตร

SPECTROCOLOR V

มอเตอร์ขับชุดเติม

ตัวมอเตอร์ไม่ต้องทำการดูแลรักษา

ตัวมอเตอร์ไม่มีแปลงถ่านทำให้ไม่ต้องดูแลรักษา ทนทาน โดยมอเตอร์มีส่วนควบคุมในตัวด้วย

×

เติมปริมาตร

SPECTROCOLOR V

สกรูป้อนออกแบบให้มีมุมเอียง

เมื่อสกรูเอียงจะไม่มีเม็ดพลาสติกล้นออกมา

โมตันมีสกรูถึง 6 ขนาดพร้อมกับเคลือบป้องกันการขัดสี สามารถถอดเปลี่ยนได้โดยใช้มือไม่ต้องมีเครื่องพิเศษ การวางสกรูออกแบบให้มีมุมเอียงเพื่อความแม่นยำเมื่อมีการสั่นสะเทือน จะไม่มีเม็ดพลาสติกล้นออกมา

×

เติมปริมาตร

SPECTROCOLOR V

เปลี่ยนชนิดเม็ดพลาสติกได้รวดเร็ว

ลดเวลาการหยุดเครื่องจักรในการผลิต

โมตันออกแบบมาให้ทำความสะอาดและเปลี่ยนชนิดของเม็ดพลาสติกได้ง่าย รวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ประหยัดเวลาในการหยุดเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

×

เติมปริมาตร

SPECTROCOLOR V

ชุดควบคุมการป้อนเม็ดพลาสติก รุ่น VOLUnet

สามารถสอบเทียบได้อัตโนมัติระหว่างกระบวนการผลิตช่วยให้การเติมแม่นยำ

กราฟฟิกโปรแกรมสั่งงานผ่านหน้าจอสีระบบสัมผัส โดยมีการทำงานดังนี้

  • สั่งงานได้ 6 ชุดมอเตอร์การป้อน
  • ทำการสอบเทียบได้อัตโนมัติ
  • ทำการเก็บสูตรได้ 50 สูตร
  • มีการรายงานผ่านระบบอินทราเน็ต
  • สามารถสั่งงานระบบลำเลียงเม็ดพลาสติกได้.

ติดต่อ

ค้นหาผู้ติดต่อที่เหมาะสม

เลือกประเทศที่เหมาะสม และหากจำเป็น ให้ป้อนรหัสไปรษณีย์ของคุณ เราจะให้ตัวเลือกการติดต่อแก่คุณทันที