Skip to main content
Icon Contact
LUXOR EM A
เครื่องอบเม็ดแบบลมแห้ง

LUXOR EM A

เครื่องอบเม็ดพลาสติกแบบใช้ลมแห้งดูดความชื้นมีทั้งรุ่น LUXOR E A และ LUXOR EM A มาพร้อมกับทางเลือกเทคโนโลยี ETA plus® เพื่อประหยัดพลังงาน ออกแบบมาให้ควบคุมชุดลำเลียงดเม็ดพลาสติกได้ในตัว และถังอบมีทั้งขนาด 60 ,100 และ 150 ลิตร

โปรแกรมควบคุม LUXORnet ใช้เทคโนโลยี แคนบัส สั่งงานโดยจอสีระบบสัมผัส มีกราฟฟิกควบคุมการทำงานทั้งส่วนอบและส่วนลำเลียงเม็ดพลาสติก เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย

LUXOR EM A: เทคโนโลยี ETA plus®
เทคโนโลยี ETA plus® นวัตกรรมและเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน ช่วยลดต้นทุนการผลิต อ่าน ต่อ
LUXOR EM A: แสดงค่าอุณหภูมิลมแห้งจุดน้ำค้าง
แสดงค่าอุณหภูมิลมแห้งจุดน้ำค้าง สามารถปริมาณปรับลมแห้งเพื่อประหยัดพลังงาน อ่าน ต่อ
LUXOR EM A: ตัวชี้วัดสำคัญ 4 ค่า สำหรับการอบ
ตัวชี้วัดสำคัญ 4 ค่า สำหรับการอบ เพื่อให้การอบเม็ดพลาสติกสมบูรณ์พร้อมต่อการใช้งานจะเกี่ยวข้องกับการตั้งต่าตัวชี้วัด อ่าน ต่อ
LUXOR EM A: สารดูดความชื้น
สารดูดความชื้น มีอายุการใช้งานยาวนาน อ่าน ต่อ
LUXOR EM A: ขนาดของถังอบ
ขนาดของถังอบ ขนาดของถังอบ ที่เหมาะสมกับเม็ดพลาสติก อ่าน ต่อ
LUXOR EM A: ถังอบมีประตูสำหรับทำความสะอาดในถัง
ถังอบมีประตูสำหรับทำความสะอาดในถัง ทำความสะอาดได้ง่ายและรวดเร็ว อ่าน ต่อ
LUXOR EM A: โครงสร้างถังอบ
โครงสร้างถังอบ ออกแบบมาให้อายุการใช้งานยางนาน อ่าน ต่อ
LUXOR EM A: ฐานข้อมูลเม็ดพลาสติก
ฐานข้อมูลเม็ดพลาสติก ใช้งานง่าย อ่าน ต่อ
LUXOR EM A: สามารถสั่งงานระบบลำเลียงเม้ดพลาสติก
สามารถสั่งงานระบบลำเลียงเม้ดพลาสติก ประหยัดพื้นที่การทำงาน อ่าน ต่อ
LUXOR EM A: ชุดดูดเม็ดพลาสติกรุ่นMETRO G
ชุดดูดเม็ดพลาสติกรุ่นMETRO G เพื่อการลำเลียงเม็ดพลาสติกประสิทธิภาพสูง อ่าน ต่อ
LUXOR EM A: ชุดท่อลำเลียงเม็ดพลาสติก
ชุดท่อลำเลียงเม็ดพลาสติก เพื่อสะดวกในการทำงาน อ่าน ต่อ
LUXOR EM A: ชุดปั้มลมของระบบลำเลียงเม็ดพลาสติก
ชุดปั้มลมของระบบลำเลียงเม็ดพลาสติก ประสิทธิภาพสุง ทำงานเงียบ การบำรุงรักษาต่ำ อ่าน ต่อ
LUXOR EM A: ชุดแยกฝุ่นจากส่วนกรองลมดูดของระบบลำเลียง
ชุดแยกฝุ่นจากส่วนกรองลมดูดของระบบลำเลียง สามารถแยกฝุ่นได้ประสิทธิภาพสูง อ่าน ต่อ
LUXOR EM A: สามารถเลือกเม็ดพลาสติกที่จะดูดเข้าถังอบโดยวาล์วสลับ
สามารถเลือกเม็ดพลาสติกที่จะดูดเข้าถังอบโดยวาล์วสลับ สามารถดูดผสมเม็ดพลาสติกหรือเศษพลาสติกได้ อ่าน ต่อ
LUXOR EM A: การลำเลียงเม็ดพลาสติกโดยไม่มีความชื้นในท่อลำเลียง
การลำเลียงเม็ดพลาสติกโดยไม่มีความชื้นในท่อลำเลียง ช่วยรักษาความชื้และอุณหภูมิของเม็ดพลาสติกที่ผ่านการอบแล้ว อ่าน ต่อ
LUXOR EM A: ระบบทำความสะอาดเม็ดพลาสติกที่ค้างในท่อลำเลียง
ระบบทำความสะอาดเม็ดพลาสติกที่ค้างในท่อลำเลียง ไม่มีเม็ดพลาสติกตกค้างในท่อลำเลียง อ่าน ต่อ
LUXOR EM A: ส่วนควบคุม โปรแกรม LUXORnet E & EM
ส่วนควบคุม โปรแกรม LUXORnet E & EM นวัตกรรมการควบคุม ที่สามารถต่อเชื่อมกับระบบอินทราเน็ต เน็ตเวิร์คได้ อ่าน ต่อ
ภาพรวมของข้อดีทั้งหมด
เทคโนโลยี ETA plus®
แสดงค่าอุณหภูมิลมแห้งจุดน้ำค้าง
ตัวชี้วัดสำคัญ 4 ค่า สำหรับการอบ
สารดูดความชื้น
ขนาดของถังอบ
ถังอบมีประตูสำหรับทำความสะอาดในถัง
โครงสร้างถังอบ
ฐานข้อมูลเม็ดพลาสติก
สามารถสั่งงานระบบลำเลียงเม้ดพลาสติก
ชุดดูดเม็ดพลาสติกรุ่นMETRO G
ชุดท่อลำเลียงเม็ดพลาสติก
ชุดปั้มลมของระบบลำเลียงเม็ดพลาสติก
ชุดแยกฝุ่นจากส่วนกรองลมดูดของระบบลำเลียง
สามารถเลือกเม็ดพลาสติกที่จะดูดเข้าถังอบโดยวาล์วสลับ
การลำเลียงเม็ดพลาสติกโดยไม่มีความชื้นในท่อลำเลียง
ระบบทำความสะอาดเม็ดพลาสติกที่ค้างในท่อลำเลียง
ส่วนควบคุม โปรแกรม LUXORnet E & EM
  • ×
×

เครื่องอบเม็ดแบบลมแห้ง

LUXOR EM A

เทคโนโลยี ETA plus®

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน ช่วยลดต้นทุนการผลิต

ทางเลือกเทคโนโลยี ETA plus® เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานโดยทำงานได้ตามความต้องการดังนี้

  • สามารถควบคุมลมเข้าถังอบได้ตามต้องการตามปริมาณเม็ดพลาสติกและความชื้นของเม็ดพลาสติกโดยอัตโนมัติ
  • เมื่อปริมาณลมมีปริมาณเข้าถังอบน้อยลง ส่วนควบคุมจะทำการปรับอุณหภูมิการอบให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ข้อดีคือจะไม่มีการอบเกินกว่าปริมาณการใช้งานจริง
  • เมื่อมีการอบเม็ดพลาสติกที่อุณหภูมิสูง สามารถเลือกใช้ส่วนแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับลดภาระลมย้อนกลับเข้าส่วนดูดความชื้นเป็นการประหยัดพลังงาน

ลดการใช้พลังงานได้ถึงประมาณ 64% เทียบกับระบบทั่วไป เพราะเมื่อทำการควบคุมปริมาณลม อุณหภูมิและการทำงานของสารดูดความชื้น โดยเทคโนโลยี ETA plus®

×

เครื่องอบเม็ดแบบลมแห้ง

LUXOR EM A

แสดงค่าอุณหภูมิลมแห้งจุดน้ำค้าง

สามารถปริมาณปรับลมแห้งเพื่อประหยัดพลังงาน

ทางเลือกส่วนควบคุมแสดงค่าอุณหภูมิลมแห้งจุดน้ำค้างสามารถปรับปริมาณทำลมแห้งตามค่าอุณหภูมิจุดน้ำค้างที่ใช้งานอยู่ ช่วยประหยัดพลังงาน

×

เครื่องอบเม็ดแบบลมแห้ง

LUXOR EM A

ตัวชี้วัดสำคัญ 4 ค่า สำหรับการอบ

เพื่อให้การอบเม็ดพลาสติกสมบูรณ์พร้อมต่อการใช้งานจะเกี่ยวข้องกับการตั้งต่าตัวชี้วัด

การอบเม็ดพลาสติกมีตัวชี้วัด อยู่ 4 ค่า คือ ปริมาณลมแห้ง ,อุณหภูมิการอบ , เวลาในการอบและอุณหภูมิลมแห้งจุดน้ำค้าง ค่าทั้งสี่ค่ามีผลต่อประสิทธิภาพการอบและการใช้พลังงานในการอบ

×

เครื่องอบเม็ดแบบลมแห้ง

LUXOR EM A

สารดูดความชื้น

มีอายุการใช้งานยาวนาน

การเตรียมสารดูดความชื้น สารดูดความชื้นจะมีการเพิ่มและลดอุณหภูมิตลอดเวลา เป็นผลให้เกิดประสิทธิภาพการดูดความชื้นลดงได้ โมตันใช้สารดูดความชื้นชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่แข็งแรง ทนทานช่วยให้อายุการใช้งานของสารดูดความชื้นยาวนานขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำลมแห้งดีขึ้นด้วย

×

เครื่องอบเม็ดแบบลมแห้ง

LUXOR EM A

ขนาดของถังอบ

ขนาดของถังอบ ที่เหมาะสมกับเม็ดพลาสติก

โมตันได้ออกแบบถังอบให้มีขนาดความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางเหมาะกับการไหลตัวของเม็ดพลาสติกไม่มีจุดที่เม็ดพลาสติกคงค้างในถัง และช่วยในการลดการอบที่แห้งเกินไปด้วย

×

เครื่องอบเม็ดแบบลมแห้ง

LUXOR EM A

ถังอบมีประตูสำหรับทำความสะอาดในถัง

ทำความสะอาดได้ง่ายและรวดเร็ว

ด้วยขนาดถังอบตั้งแต่100 ถึง 150 ลิตรมีประตูสำหรับทำความสะอาดพร้อมช่องมองดูปริมาณเม็ดพลาสติกภายในถังเปิด ปิดสะดวก รวดเร็ว

×

เครื่องอบเม็ดแบบลมแห้ง

LUXOR EM A

โครงสร้างถังอบ

ออกแบบมาให้อายุการใช้งานยางนาน

โมตัน ได้ออกแบบถังอบ LUXORBIN ทำจากสแตนเลสพร้อหุ้มฉนวนกันความร้อน  เพื่อการใช้งานยาวนานมาพร้อมกับวงจรควบคุมการอบเพื่อรับรองการอบเม็ดพลาสติกที่ต้องการความชื้นคงเหลือน้อยมากได้

×

เครื่องอบเม็ดแบบลมแห้ง

LUXOR EM A

ฐานข้อมูลเม็ดพลาสติก

ใช้งานง่าย

ตัวโปรแกรมมีข้อมูลมาตรฐานการเลือกชนิดเม็ดพลาสติกที่จะอบในตลาดกว่า 70 ชนิดและยังสามารถเก็บข้อมูลเม็ดพลาสติกชนิกใหม่ได้มากกว่า 125 ชนิด

×

เครื่องอบเม็ดแบบลมแห้ง

LUXOR EM A

สามารถสั่งงานระบบลำเลียงเม้ดพลาสติก

ประหยัดพื้นที่การทำงาน

เครื่องอบเม็ดพลาสติกแบบใช้ลมแห้งดูดความชื้นรุ่น LUXOR EM A สามารถสั่งงานระบบลำเลียงได้ ข้อดีคือการประหยัดพื้นที่การทำงาน สั่งงานชุดดูดเม็ดพลาสติกได้ถึงสองชุด รวมทั้งปั้มทำลมและตัวกรอง เพื่อการใช้งานที่สะดวกอีกทั้งยังต่อเชื่อมกับส่วนกลางได้

×

เครื่องอบเม็ดแบบลมแห้ง

LUXOR EM A

ชุดดูดเม็ดพลาสติกรุ่นMETRO G

เพื่อการลำเลียงเม็ดพลาสติกประสิทธิภาพสูง

ชุดดูดเม็ดพลาสติกรุ่น METRO G ใช้ทำการลำเลียงเม็ดพลาสติกที่รวดเร็วและสะอาด ทำการดูดเข้าถังอบและดูดเม็ดพลาสติกที่อบแล้วไปยังเครื่องฉีดพลาสติก ทำงานได้ต่อเนื่องลดเวลาการหยุดเครื่องจักร ลดต้นทุนการผลิต

×

เครื่องอบเม็ดแบบลมแห้ง

LUXOR EM A

ชุดท่อลำเลียงเม็ดพลาสติก

เพื่อสะดวกในการทำงาน

ชุดท่อลำเลียนงเม็ดพลาสติก ง่ายต่อการติดตั้ง ทำการลำเลียงเม็ดพลาสติกไปเครื่องฉีดได้ถึงสองเครื่อง

×

เครื่องอบเม็ดแบบลมแห้ง

LUXOR EM A

ชุดปั้มลมของระบบลำเลียงเม็ดพลาสติก

ประสิทธิภาพสุง ทำงานเงียบ การบำรุงรักษาต่ำ

โมตัน ได้ออกแบบการทำงานของชุดปั้มลมของระบบลำเลียงเม็ดพลาสติก ให้มีประสิทธิภาพสูง ทำงานเงียบและการบำรุงรักษาต่ำ ไม่เปลืองพื้นที่การทำงาน

×

เครื่องอบเม็ดแบบลมแห้ง

LUXOR EM A

ชุดแยกฝุ่นจากส่วนกรองลมดูดของระบบลำเลียง

สามารถแยกฝุ่นได้ประสิทธิภาพสูง

ชุดแยกฝุ่นจากส่วนกรองลมดูดของระบบลำเลียงทำการแยกฝุ่นออกมาเพื่อให้เม็ดพลาสติกปราศจากฝุ่นเพื่อประสิทธิภาพการผลิต ฝุ่นที่แยกถูกเก็บไว้ในถังง่ายต่อการนำไปกำจัดทิ้ง

×

เครื่องอบเม็ดแบบลมแห้ง

LUXOR EM A

สามารถเลือกเม็ดพลาสติกที่จะดูดเข้าถังอบโดยวาล์วสลับ

สามารถดูดผสมเม็ดพลาสติกหรือเศษพลาสติกได้

ชุดวาล์วสลับรุ่น  METROMIX ต่อกับชุดดูดเม็ดพลาสติกรุ่นMETRO G ทำงานร่วมกัน ใช้งานและทำความสะอาดได้ง่าย

×

เครื่องอบเม็ดแบบลมแห้ง

LUXOR EM A

การลำเลียงเม็ดพลาสติกโดยไม่มีความชื้นในท่อลำเลียง

ช่วยรักษาความชื้และอุณหภูมิของเม็ดพลาสติกที่ผ่านการอบแล้ว

การลำเลียงเม็ดพลาสติกโดยไม่มีความชื้นในท่อลำเลียงช่วยรักษาความชื้และอุณหภูมิของเม็ดพลาสติกที่ผ่านการอบแล้วโดยเฉพาะเม็ดพลาสติกที่สามารถดูดความชื้นกลับไปได้ดี

×

เครื่องอบเม็ดแบบลมแห้ง

LUXOR EM A

ระบบทำความสะอาดเม็ดพลาสติกที่ค้างในท่อลำเลียง

ไม่มีเม็ดพลาสติกตกค้างในท่อลำเลียง

ทำการลำเลียงเม็ดพลาสติกที่อบแล้วไปถึงเครื่องจักรโดยไม่มีเม็ดพลาสติกคงค้างในท่อ.

×

เครื่องอบเม็ดแบบลมแห้ง

LUXOR EM A

ส่วนควบคุม โปรแกรม LUXORnet E & EM

นวัตกรรมการควบคุม ที่สามารถต่อเชื่อมกับระบบอินทราเน็ต เน็ตเวิร์คได้

ส่วนควบคุม โปรแกรม LUXORnet E & EM นวัตกรรมและเทคโนโลยีการควบคุมที่ใช้งานง่าย โดยคำสั่งผ่านจอสีระบบสัมผัส โดยโปรแกรมจะทำการเก็บข้อมูลการทำงานและรายงานกราฟการทำงานได้. มาพร้อมกับทางเลือกเทคโนโลยี ETA plus® ที่ควบคุมลมเข้าถังให้เหมาะสมกับอุณหภูมิที่ต้องการอบเม็ดพลาสติก

อีกทั้งเทคโนโลยีแคนบัส ยังสามารถทำการควบคุมถังอบ,ชุดดูดเม็ดพลาสติก และยังสามารถทำการเชื่อมต่อกับอินทราเน็ต ผ่านทางโมตัน CONTROLnet เน็ตเวิร์คด้วย LUXORnet

ติดต่อ

ค้นหาผู้ติดต่อที่เหมาะสม

เลือกประเทศที่เหมาะสม และหากจำเป็น ให้ป้อนรหัสไปรษณีย์ของคุณ เราจะให้ตัวเลือกการติดต่อแก่คุณทันที

ฝ่ายขาย

320 N. Acorn Street
MI 49080 Plainwell
Michigan
USA
บริการ

320 N. Acorn Street
MI 49080 Plainwell
Michigan
USA